#ACTekipa – Ekološki pokret Vrbasa

Vrbas, 15. oktobar 2020. godine

Ekološki pokret Vrbasa

U 15 godina aktivnog rada Ekološki pokret Vrbasa organizovao je dvadesetak kampanja javnog zagovaranja na različite ekološke probleme koji nas okružuju, počev od problema zagađenog Velikog bačkog kanala u Vrbasu, najzagađenijeg vodotoka u Evropi, popravljanja energetske efikasnosti u domaćinstvima, ukazivanje na štetnost loših navika i lošem kvalitetu unutrašnjeg vazduha u domaćinstvima, promociji zdravih stilova života, promociji neškodljivih energenata, suzbijanja alergogenog polena, naročito ambrozije…

Ovaj institucionalni grant biće usmeren, kako kažu,  na osnaživanje organizacije da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranje politika, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou. 

“Uspostavićemo i jačati veze sa građanima kroz aktivnosti kojima se unapređuje organizaciona i finansijska održivost/otpornost, programske aktivnosti, uticaj, javno informisanje i naše aktivnsoti, posebno u našim prioritetnim oblastima: jačanje otpornosti lokalne zajednice na klimatske promene, decentralizacija odlučivanja, razvoju principa cirkularne ekonomije, monitoringu zagađivanja životne sredine i solidarnu podršku udruženjima u drugim sredinama”, ističe Rade Đurđevac, predsednik Udruženja. 

Razvojni principi Ekološkog pokret Vrbasa uključuju neposredan rad i uključivanje građana, strateško planiranje, zasnovano na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivo, a usmereni su na rezultate i održivost. 

Projektne aktivnosti ići će u susret planskim i organizacionim aktima koje ćemo napraviti i kojima ćemo se potom rukovoditi u svom radu.

“Naša primarna tema biće širenje svesti o značaju decentralizacije, održivog razvoja  i otpornosti lokalne zajednice na temeljima prorodnog zakona raznovrsnosti, humanitarnog prava i na principima skladnog odnosa ekologije i privrede”, objašnjava Đurđevac.

U Ekološkom pokretu Vrbasa institucionalni grant će iskoristiti, kako naglašavaju, na povećanju vidljivosti i uticaj EPV i OGD mreža čije su članice, povećanju svesti građana i donosioca odluka na primarnu temu kampanje, kao  povećanju transparentnosti procesa donošenja odluka u lokalu. i jasne naznake veće otpornosti i nezavisnosti lokalne zajednice na štetne spoljne uticaje.

Ekološki pokret Vrbasa je jedina civilna organizacija u Jugoistočnoj Evropi koja je organizovala kontinuirani monitoring štetnog polena osam godina 2006-2013, kao stalnu aktivnost. 

Već godinama promovišu primenu evropskih načela održivog razvoja. Кoordinirali su rad međuopštinskog Štaba za borbu protiv ambrozije (2008-2009), uz učešće rukovodstava devet srednje bačkih opština. 

Ekološki pokret Vrbasa  sprovodi neprestanu kampanju protiv nedozvoljenog odlaganja otpada. Sproveli su šest kampanja primene Arhuske konvencije u Srbiji (2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018), uz podršku resornog Ministarstva i Misije OEBS u Srbiji. Organizovali su javne radova na teritoriji Opštine Vrbas u oblasti popravljanja urbane kulture (2015-2020) i sproveli su mnoštvo solidarnih aktivnosti podrške ekološkim udruženjima iz drugih krajeva Srbije (Кosjerić, Bačka Topola, Petrovaradin; Beočin, Кula, Tovariševo, Sombor, Crvenka…). 

Кontinuirano se organizuje volonterski rad već 14 godina. Sprovode neprekidni monitoring životnog ambijenta u saradnji sa udruženjima građana i pojedincima na teritoriji cele Bačke regije. Organizuju ekološke patrole, reaguju na akcidentne situacije, alarmiramo inspekciju, policiju, tužilaštvo i sudstvo, kroz podnošenje prijava i sprovođenje javnih kampanja. 

Ova organizacija redovno ispituje mišljenje građana na razne ekološke i komunalne probleme, kroz sprovođenje anketa i potom koriguje svoje planove i prioritete. Realizovali su oko 60 projekata na različite ekološke teme, uz podršku lokalne samouprave, resornih institucija, međunarodnih fondacija i poslovnih operatera. 

“Imamo svoje stručne saradnike, edukatore, predavače, radioničare, vršnjačke edukatore. Tehnički smo opremljeni, imamo svoj internet portal (www.ekovrbas.net), aktivni smo na društvenim grupama, imamo stalne donatore iz poslovnog sektora. Organizovali smo do sada preko 30 okruglih stolova i fokus grupa. Sproveli smo nekoliko stotina radionica sa školskom i predškolskom decom, sa penzionerima, decom i omladinom ometenom u razvoju”, naglašava Đurđevac.

On ističe da Ekološki pokret Vrbasa ima kapacitet za organizovanje međuopštinskih i međusektorskih skupova. Redovno učestvuju u javnim raspravama pri donošenju ekoloških propisa i na javne uvede studija procene uticaja na životnu sredinu. 

“Poznajemo ekološku situaciju na prostoru cele Srbije, naročito Vojvodine. Posebno radimo ekspertizu ocene primene Arhuske konvencije u Srbiji, i njenu promociju, za čega nas je u više navrata angažovala Misija OEBS u Srbiji. Neskromno smatramo da smo lideri u Srbiji primene cirkularne ekonomije u saradnji civilnog i poslovnog sektora”, kaže na kraju predsednik udruženja, Ratko Đurđevac koji je više puta je nagrađivan za ekološki aktivizam i doprinos razvoju ekološke svesti.

Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru ACT projekta. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

U narednom periodu predstavićemo ACT ekipu, odnosno organizacije koje su dobile institucionalne grantove.