#ACTEKIPA:  Organizacija za političku ekologiju POLEKOL

Organizacija Polekol i inicijativa Pravo na vodu će ovaj ACT grant iskoristiti da uključi još veći broj građana i građanki u donošenje odluka koje utiču na stanje životne sredine i prirodna dobra.

Stanovništvo je već brojnim protestima i inicijativama pokazalo potrebu za aktivnim učešćem, ali i dalje postoji prostor za bolje organizovanje organizacija i istrajnosti lokalnih pokreta. Konkretnije, sredstva će biti iskorišćena za veći broj aktivnosti na lokalnom nivou, veći broj zagovaračkih inicijativa, promptno deljenja verodostojnih informacija, praćenje izrade i sprovođenja javnih politika vezanih za vodne resurse i veću mobilizaciju građana.

Zaštita životne sredine, održivost i društvena jednakost spadaju u najviše zanemarene oblasti u Srbiji. Osim očiglednih problema zagađenja i neodržive eksploatacije prirodnih resursa, postoji i problem političke volje. Interesi lokalnih zajednica ostavljaju se po strani, a javnost je slabo ili pogrešno informisana. Otvoren je veliki prostor za korupciju i kršenje vladavine prava. Vrlo je važno da se problemi u životnoj sredini ne rešavaju na način da opterete najugroženije slojeve stanovništva, niti da njihovo rešavanje bude ekskluzivna privilegija i zato je neophodno uzeti u obzir i društvene, ekonomske i druge aspekte.

Organizacija Polekol i inicijativa Pravo na vodu ima bazu u lokalnom aktivističkom grassroots pristupu koji se oslanja na saradnju s lokalnim zajednicama i podrazumeva gradnju i razvoj mreže lokalnih inicijativa kako bi se došlo do što višeg nivoa saradnje, sinergije i planiranja daljih ciljeva i aktivnosti. Takođe, rad zasniva na kredibilnim informacijama i istraživanjima, koje koristimo u javnom zastupanju i saradnji sa institucijama.

“Smatramo da jedino delovanjem na oba nivoa, na institucionalnom i aktivističkom nivou možemo doći do realnih i održivih promena koje su potrebne za očuvanje i unapređenje stepena zaštite životne sredine a samim tim i celokupnog društva koje od nje i njenih resursa zavisi”, kaže Žaklina Živković iz Organizacija za političku ekologiju PolEkol

Stoga su najvažnije aktivnosti ovog projekta informisanje građana o ključnim problemima u oblasti životne sredine u Srbiji; nastavak umrežavanja sa lokalnim inicijativama koje se bore za očuvanje prirodnih dobara; unapređenje zagovaračke pozicije naše organizacije i unapređenje saradnje sa institucijama;  razvijanje javnih politika i kontinuirani istraživački rad na temama vezanim za životnu sredinu; povezivnje i saradnja sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim akterima iz oblasti životne sredine i zelenih politika. Takođe, planira se i seriju aktivnosti na dizanju unutrašnjih kapaciteta organizacije, kao što je strateško planiranje, publikovanje godišnjeg izveštaja o radu itd.

“Kada govorimo o rezultatima projekta, očekujemo da ćemo postići punu vidljivost i prepoznatljivost organizacije kao važnog aktera u uključivanju građana u pitanja koji se tiču zaštite životne sredine, kao i kreiranju javnih politika koje su društveno odgovorne. U vezi sa tim, očekujemo daleko veće učešće javnosti u događajima koje POLEKOL bude organizovao, kao i veće učešće javnosti u pogledu budućih akcija (predlaganje i konkretizacija ideja, planiranje, itd.) Diverzifikacija rada omogućava fokus i temeljnost u praćenju tema, te u skladu sa tim očekujemo da ćemo imati veću ulogu u umrežavanju inicijativa koje se tiču tema koje pokrivamo, zajedničkom informisanju i organizovanju javnosti i uticaj na donosioce odluka“, objašnjava Živković.

Organizacija za političku ekologiju POLEKOL je mlada organizacija, osnovana 2017. godine, sa ciljem razvoja politika koje vode ekološkoj, demokratskoj i ekonomskoj transformaciji društva ka održivosti, gde se društvene potrebe mogu zadovoljiti unutar granica ekološke stabilnosti. Deo su inicijative Pravo na vodu koja se zalaže za očuvanje svih javnih vodnih resursa od zagađenja i otuđenja, kao i pravo svake osobe na pitku vodu. POLEKOL se kroz Pravo na vodu posvećuje posebno lokalnim temama van Beograda, pitanju malih hidroelektrana, očuvanju vodotokova u zaštićenim područjima, regionalnim problemima vodosnabdevanja, banjskim i izvorskim resursima.

 *Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru programa Zajedno za građansko društvo – ACTa. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.