#ACTEKIPA: Pro.Tok21

Kao mlada organizacija, Pro.Tok21 u podršci ACT-a vidi svoju ključnu priliku za rast i pomak na sledeći stepenik u radu i napredovanju. Prostor, koji će sada imati na rapolaganju, suštinsko je ulaganje u razvoj ove organizacije civilnog društva iz Smedereva.

„Prostor će omogućavati naše interno bolje funkcionisanje, od toga da će se konačno sve nalaziti na jednom mestu, do našeg učestalijeg spontanog susretanja i organizovanih sastanaka. Sve će to biti mnogo lakše nego što je funkcionisalo do sada, uz korišćenje tuđih prostora za namenu susreta članova organizacije. Ovaj novi aspect našeg rada omogućiće veću direktnu komunikaciju sa građanima, razvijanje novih modela uključivanja građana kroz debate, radionice, i slično. Sve to će sigurno doprineti većoj podršci i uključenosti građana i u naše građanske akcije, a i do kreiranja i zagovaranja novih tema“, kaže Nataša Rašković, aktivistkinja organizacije  Pro.Tok21.

Osim toga, podrška u produkciji podkasta od ključne je važnosti za produbljivanje onlajn komunikacije sa građanima, nakon dve godine stigla je do ključne tačke koju će premostiti upravo novom formom – podkastom.

Menotrstvo pri razvijanju internih dokumenata i unutrašnjem organizovanju OCD za ovu organizaciju je od izuzetne važnosti jer je nastala organski, od “običnih” građana, kojima je potrebna podrška u ovom obliku, kako bi sistematizovali svoj rad i ubrzali procese napredovanja kao organizacija civilnog društva. Sigurno će skratiti put do snažne organizacije čiji su temelji sigurni i koja može lakše da nastavi dalji rad.

Suštinski, ACT za Pro.Tok21 predstavlja prvi organizovani i navigirani stepenik ka napretku u oblasti rada građanskih organizacija Srbije.

Najvažnije aktivnsti koje će Pro.Tok21 preduzeti u okviru projekta kojim su konkurisali za ACT podršku je razvijanje upravljačkih dokumenata OGD i stručno usavršavanje članova kroz obuke i treninge, i  raazvijanje alata za uključivanje građana koji će uticati na povećan broj podržavalaca kao što su podkast i društvene mreže, mejling liste, njuzleter, javni događaji  – debate, radionice, predavnja, ulične akcije, javne rasprave, akcije aktivnog učešća građana i gradjanki (peticija, protest, ulična akcija).

Od ACT podrške u Pro.Tok21  očekuju da će prostor i dešavanja u njemu (sastanci, debate, diskusije, radionice) sigurno  povećati i broj članova organizacije, i njihovu uključenost u rad organizacije. Obuke I treninzi povećaće kapacitete članova organizacije, što će dovesti do većeg broja projektnih aplikacija I do većeg godišnjeg obrta naše organizacije. Razviće se i novi modeli finansiranja, kao rezultat edukacije na tom polju ali i naše veće transparentnosti u zajednici. Intenzivnije delovanje u digitalnom svetu, kao i veća direktna komunikacija s građanima daće nove zagovaračke teme u javnosti, a interakcija sa građanima rezultiraće većim brojem zahteva upućenih nadležnim istitucijama, odnosno većem učešću građana u donošenju odluka na lokalu).

Organizacija  Pro.Tok21 je osnovana 2016. godine za podršku održivom razvoju kao spoju ekoloških, ekonomskih i društvenih faltora. Zamisao je bila je da se pokrene i podrži LOKALNI RAZVOJ zajednice, otvaranjem tema iz navedene tri oblasti, koje su važne za održivost našeg grada.

Prve aktivnosti tokom 2016. I 2017. bile su vezane za rad sa srednjoškolcima Smedereva. Pokretanje mladih ljudi oko važnih tema i njihovo uključivanje u društveni život grada, putem digitalnih alata i onlajn medija, bila je okosnica rada i tokom 2018. i cele 2019. godine.

Osnivana je I  medijske sekcije ZOPS u Tehničkoj školi, sa besplatnim obučavanjem i praksom za đake, pokrenulo je mnogobrojne ekološke I društveno odgovorne akcije sa srednjoškolcima svih škola, od čišćenja I uređivanja prostora, do prikupljanja sredstava za socijalno ugrožen.

Od 2018. godine Pro.Tok21  počinje orgnaizovanije delovanje na nivou grada. Započinje projekat Kreativ Ink kroz njegov prvi deo: Kuliranje. Rs – portal za srednjoškolce, koji je za 40 zainteresovanih mladih organizovao višemesečne besplatne obuke iz pet različitih digitalnih veština potrebnih za vođenje portala. Nakon obuka je tokom 2019. usledio višemesečni mentorski rad kroz praktično stvaralaštvo mladih na ovom portalu. Drugi ciklus projekta stopiran je zbog pandemije.

U januaru 2019. godine počinje kamapnju Crveni bedževi –Do potpuno čistog vazduha u Smederevu  otvarajunjem ključnueekološku temu na lokalu. Onlajn kampanja I nošenje crvenog bedža kao simbola alarma po ovom pitanju pokrenuli su veliki broj građana i uzburkali javnost. Bavljenje ovom ekološkom temom je Pro.Tok21, osim edukacije I informisnaja građana –  uputilo i na institucionalno delovanje kroz korišćenje svih građanskih alata. Peticije, dopisi, razgovori s nadležnima, a pre svega – stvaranje pritiska javnosti, dovelo je do usvajanja dva ključna dokumenta za ovo pitanje od strane Skupštine grada.

Aktivisti ove organizacije Imali su mnogobrojne ulične akcije. Kampanja i dalje traje. Trenutno sa prikupljenih 4000 potpisa Pro.Tok21 kreće u lobiranje kod nadležnih da se postavi takozvani  Semafor zagađenja koji pokazuje realno stanje zagađena i informiše građane kada da se paze.

U jesen 2019. u partenrstvu sa jednom romskom organizacijom i Gradom Pro.Tok21 počinje rad na projektu RomInk-Inkluzija mladih Roma na tržište rada i u zajednicu. Zapravo, raniju ideju portala Kuliranje.rs i načina rada s polaznicima preformulisana je u potrebe inkluzije njihovih sugrađana koji su najveća nacionalana manjina u Smederevu i na taj način podržali društvenu održivost grada.

U septembru 2020.  Pro.Tok21 širi ekološko dleovanje na pitanje upravljanja otpadom i divljih deponija, i počinje projekat Proširenje mreže prikupljanja komunalnog otpada na teritoriji grada Smedereva.

Uzgred, Pro.Tok21 pruža podršku neformalnim grupama i novonastalim organizacijama da profunkcionišu, da bolje sagledaju mogućnosti sprovođenja svojih ideja. Deli sopstveno iskustvo i podstičemo razvoj novih neformalnih grupa u gradu.

 *Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru programa Zajedno za građansko društvo – ACTa. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.