#ACTEkipa: Udruženje Okular

“ACT institucionalni grant će pre svega omogućiti dalji rad Inkluzivne kuće za decu i mlade u Ćićevcu, a zatim i nezavisnost u daljem radu i usmeravanje  na potrebe sugrađana i sugrađanki umesto na zahteve pojedinačnih donatora. Pored toga, ojačaćemo resursa naše organizacije i bliži kontakt sa lokanom zajednicom“, kaže Suzana Gajić Jovanović, aktivistkinja organizacije civilnog društva Okular iz Ćićevca.

Ona ističe da će nastaviti sa realizacijom  redovnih aktivnosti u okviru Inkluzivne kuće za decu i mlade u Ćićevcu, među kojima su inkluzivne radionice, pružanje podrške mladima sa invaliditetom i bez invaliditeta  na putu ličnog razvoja i rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Na ovaj način osiguraće kontinuitet aktivnosti koje su do sada bile uslovljene finansijskom podrškom donatora.

U Okularu naglašavaj da će se angažovati na jačanju veza sa sugrađanima i sugradjankama kroz internet kampanju, neposredne kontakte i anketiranje o tome koje usluge i programi podrške u zajednici su im potrebni, kao i na širenju mreže članstva kroz promotivno-edukativne radionice za mlade i javne akcije.

„Otvorićemo prvo radon mesto u Okularu i zaposliti  osobu koja će omogućiti da Inkluzivna kuća za decu i mlade bude svakodnevno otvorena. Bavićemo se umrežavanjem organizacije i izradom novih i dopunom postojećih strateških dokumenata organizacije“, dodaje Gajić Jovanović

Više stotina ljudi sa teritorija opština Ćićevac, Varvarin i šire, imaće koristi od usluga i aktivnosti Okulara. Biće omogućeno redovno sprovođenje radionica za decu i mlade najmanje dva puta nedeljno, uz povećanje njihovog kvaliteta, kao i zapošljavanje osobe koja će naše prostorije i resurse učiniti stalno dostupnim.

Planira se povećanje mreže osoba zainteresovanih za uključivanje u rad naše organizacije za najmanje za 50%. i ojačanje veze sa građanstvom. Mapiraće se nezadovoljene potrebe  kroz interakciju koja će se odvijati kroz ulične akcije, anketiranje, sprovođenje internet kampanje.

Zahvaljujući ACT-u biće moguć razvoj postojećih i inovativnih usluga u lokalnoj zajednici i okruženju i obezbeđena održivost organizacije zahvaljujući finansiranju kroz pružanje usluga.

Udruženje „Оkular“ osnovale su 14. januara 2015. godine  dugogodišnje aktivistkinje koje dele ideje jednakosti, nenasilja, filantropije i ravnopravnosti.

U prve dve godine postojanja Udruženje Okular je realizovalo projekte kojima je promovisan volonterizam i društveni aktivizam i motivisanje mlade da im se priključe. Realizovali su više destina projekata u okviru kojih su se bavile razvojem socijalne inkluzije, prevencijom trgovine ljudima, zaštitom od nasilja, očuvanjem mentalnog zdravlja, unapređenjem rodne ravnopravnosti, razvojem omladinske politike i drugim aktivnostima.

Kao dva najveća dosadašnja uspeha Udruženje izdvaja „Igralište mojih snova“ – prvo inkluzivno igralište UNICEF-a u Srbiji i „Inkluzivnu kuću za decu i mlade“ – prostor u kojem se sprovode najrazličitije inkluzivne aktivnosti za decu i mlade, a koji je nastao u saradnji sa Trag fondacijom i Fondacijom „Ana i Vlade Divac“.

Okular sarađuje sa velikim brojem partnerskih organizacija u Srbiji, kao i u inostranstvu. Članovi nacionalnih mreža MODS – Mreža organizacija za decu Srbije, KOMS – Krovna organizacija mladih Srbije, NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada.

Dok sprovode aktivnosti sa decom i mladima ili za decu i mlade, istovremeno Okular deluje i na lokalno okruženje, tako što informiše, ukazuje na postojeće probleme i moguća rešenja, a što je najbitnije, ukazuju na to da život u maloj sredini ne mora da predstavlja ograničenje, već se može koristiti kao značajan potencijal.

*Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru programa Zajedno za građansko društvo – ACTa. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.