#ACTEKIPA: Udruženje Šansa za roditeljstvo

Udruženje Šansa za roditeljstvo partner je Ministratsvu zdravlja i Fondaciji Nije svejedno u sprovođenju projekta Centar za vantelesnu oplodnju od decembra 2019.godine.

Udruženje Šansa za roditeljstvo je udruženje zainteresovanih građana koji se zalaganjem zauzimaju za poboljšanje uslova vantelesne oplodnje u Srbiji.

Prepoznato je u javnosti u područjima rušenja tabua u vezi sa procesima potpomognute oplodnje, zalaganjem za kvalitetnije usluge u klinikama, zalaganjem za povećanje broja finansiranih postupaka BMPO od strane RFZO-a, zalaganjem za

uvođenje donacije kod nas, zalaganjem za povećanje starosne granice za žene koje moraju na vantelesnu oplodnju o trošku RFZO-a, promociji, edukaciji i savetovanju o vantelesnoj oplodnji. Trude se da deluju na više

frontova – da informišu i edukuju ciljanu grupu, da aktivno i aktivistički utiču na promene u sistemu kako bi uticali na nadležne službe da se stvore svi potrebni uslovi za poboljšanje kvaliteta i uslova BMPO u Srbiji.

Radi ostvarenja 

 svojih ciljeva Udruženje Šansa za roditeljstvo naročito:

Preduzima aktivnosti na stvaranju uslova za unapređenje biomedicinski potpomognute oplodnje, roditeljstva putem usvojenja i surogat materinstva;

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje, roditeljstva putem usvojenja i surogat materinstva;

Organizuje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama, fizičkim ili pravnim licima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i roditeljstva putem usvajanja;

Organizuje medicinske, prosvetne radnike i volontere za rad na edukaciji o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i roditeljstvu putem usvojenja;

Sarađuje sa medicinskim ustanovama, Ministarstvima i drugim državnim organima i organizacijama koja su nadležna za oblast biomedicinski potpomognute oplodnje, ostvarivanje roditeljstva putem usvajanja, socijalne zaštite, zaštite zdravlja, podsticanja nataliteta, zaštite lica sa invaliditetom i slično, kako u zemlji tako i u inostranstvu;

Učestvuje u radu radnih tela ili grupa na donošenju zakonske i podzakonske regulative;

Objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje i usvojenja;

Informiše javnost o rezultatima rada Udruženja.

Vizija Udruženja je društvo koje aktivno radi na ispunjavanju potreba parova i pojedinaca kojima je jedini način da do potomstva dođu potpomognuta oplodnja.

Misija Udruženja Šansa za roditeljstvo je odgovorno ponašanje svih za boljitak parova i pojedinaca koji žele potomstvo.

Prepoznali smo da društvo nedovoljno ističe problem neplodnosti, te da samim tim nedovoljno i radi na rešavanju ovog problema. Aktivno radimo na svesti građana.

Mi senzibiliramo javnost na problem BMPO, informišemo parove i pojedince o problemu neplodnosti, vršimo pritisak na merodavne institucije za proširenje prava pacijenata suočenih s problemom neplodnosti, vršimo pritisak na zakonodavce, apelujemo na rešavanje ostalih problema vezanih za neplodnost i pružamo pomoć parovima i pojedincima koji se suočavaju s problemom neplodnosti na dnevnom nivou.