ACTO poziv za saradnike i saradnice

Beograd, 15. januar 2018. godine – Krovna organizacija mladih Srbije poziva mlade aktiviste/kinje, omladinske lidere/ke, radnike/ce iz redova organizacija članica KOMS-a, da se prijave da aktivno učestvuju na projektu „Aktivni danas – alati za sprovođenje omladinske politike“, koji u partnerstvu sa KOMS-om i još 5 krovnih saveza iz regiona, sprovodi Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Erasmus+ programa.

Projekat „Aktivni danas“ ima za cilj osnaživanje 22 mladih iz BiH, Turske, Makedonije, Italije, Bugarske i Srbije da aktivno učestvuju u društvenom i političkom životu u svojoj zajednici i regionu i da steknu veštine i znanja za organizovanje zagovaračkih kampanja i građanskih inicijativa u oblasti omladinske politike.
Broj mesta: 3
Rok za prijavljivanje: 23. januar 23:59h 
Možete se prijaviti tako što ćete popuniti prijavni formular i poslati ga na adresu: konkurs@koms.rs
Više informacija možete pronaći na KOMS.