Aktivnije uključivanje civilnog društva u proces otvaranja uprave

Beograd, 11. april 2018. godine – Danas je u Beogradu u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije održano predstavljanje Izveštaja Mehanizma za nezavisno izveštavanje (MNI) o napretku Srbije u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu za period 2016-2017. Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) okuplja državne službenike koji rade na reformi javne uprave, kao i organizacije civinog društva, kako bi zajedno kreirali akcione planove koji će vlade širom sveta učiniti inkluzivnijim, responsivnijim i odgovornijim. MNI prati akcione planove, kako bi se osiguralo da vlade rade na ispunjavanju preuzetih obaveza, kako bi se pratio progres i osiguralo da je ostvaren Civilno društvo i vlade koriste ocene iz MNI kako bi pratili progres i utvrdi da li su akcije pozitivan uticaj na živote građana.

Budući nacionalna istraživačka organizacija koja godinama deluje kao MNI u Srbiji, CEP je predstavio novi izveštaj i pokrenuo raspravu o stepenu otvorenosti uprave ka građanima i drugim pitanjima od značaja za otvorenu upravu, kao što su odgovornost, učešće javnosti, transparentnost rada državnih organa, otvaranje podataka, pružanje javnih usluga i drugo.

U uvodnom panelu, naši panelisti su bili Bojana Tošić, v.d. direktorka Republičkog sekreterijata za javne politike (RSJP), Natalija Pavlović Šiniković, pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (KOCD) i Maja Stojanović, direktorka Građanskih inicijativa. Moderatorka panela je bila Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

Panelisti su posebno naglasili važnost uključivanja civilnog društva u proces otvaranja uprave, kao i to da je rad na reformi javne uprave odgovornost svih. Tošić je podvukla da civilno mora raditi na jačanju sopstvenih kapaciteta kako bi moglo da bolje razume proces kreiranja politika. Ona je rekla i da je danas na dnevnom redu rada Parlamenta Zakon o planskom sistemu, koji je zasnovan upravo na načelima otvorene uprave. Pavlović Šiniković je rekla kako je učešće civilnog društva od „esencijalnog značaja“ kada je u pitanju ostvarivanje ciljeva iz ovog Akcionog plana. Ona je kao posebnu bitnu oblast izdvojila povećanje nivoa transparentnosti, a istakla je elektronizaciju uprave kao jedan od prvih vidljivih rezultata reforme javne uprave. Stepanović je istakao kako civilno društvo itekako može da doprinese reformama.

„Civilno društvo u Srbiji je često veoma ambiciozno u svojim zahtevima“, rekao je Stepanović, ali dodao da je dobro što „postoje visoki standardi“ kojih se civilno društvo drži.

Stojanović je naglasila da smatra da je otvaranje budžeta posebno važna tema, a da se njom ne bavimo u dovoljnoj meri, kao i da je veliki problem to što OCD ne razumeju značaj uključivanja u proces otvaranja uprave, pa bi trebalo uložiti napore da se njima objasni važnost tog procesa.

Rezultate Izveštaja MNI o napretku Srbije je predstavila Dragana Bajić, istraživačica u Centru za evropske politike (CEP). Ovo je drugi Akcioni plan za sprovođenje inicijative POU, a najveći broj obaveza se tiče učešća javnosti, objasnila je Bajić. Kada je u pitanju stepen ispunjenosti obaveza, tek 7% je ocenjeno kao „potpuno ispunjeno“, a nijedna obaveza Srbije nije dobila takozvanu „zvezdicu“, koja se dodeljuje za obaveze koje su konkretne, relevantne za vrednosti POU, transformativnog potencijalnog uticaja i u velikoj meri ili potpuno ispunjene. Ona je potom učesnicima predstavila ključne preporuke Izveštaja.

Preporuke 

U drugom panelu, o Izveštaju su diskutovali Dragana Brajović, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Stanka Parać Damjanović, direktorka Centra lokalne demokratije (LDA Subotica), Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA-e, i Danijela Vučić, direktorka Media i reform centra iz Niša. Moderator je bio Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike.

Vučić i Parać Damjanović su, budući iz lokalnih organizacija civilnog društva, sa učesnicima podelile svoja iskustva u izazovima sa kojima se lokalno civilno društvo susreće. Dimitrijević je naglasio kako se CRTA dosta bavi ovom temom i smatra je veoma značajnom, Brajović je izrazila punu podršku MDULS-a kada je u pitanju uključivanje civilnog društva, dok je Bjeletić naveo da je pesimista u pogledu ovog pitanja, budući na, kako je on ocenio, dosta nizak stepen ispunjenosti preuzetih obaveza, koji ukazuju na ili nemar, ili namerno izbegavanje.

Izvor: CEP