Analiza javnog konkursa za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

Beograd, jul 2021 – 

Ovaj izveštaj koji je pred Vama, predstavlja analizu javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini i Predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini Ministarstva zaštite životne sredine

Analizu je izradio tim koalicije Otvoreno o konkursima a celu analizu možete pronaći na linku ispod.