Analiza konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta

Beograd, 12. avgust 2021-

Analiza konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta izvršena je sa ciljem ukazivanja na naĉine dodele sredstava u omladinskom sektoru, proces raspisivanja konkursa, ali i da bi pruţila osnov za kreiranje preporuka za povećanje transparentnosti i unapređenje procesa.

Izvršena je tokom jula 2021. godine i odnosi se na sledeće javne konkurse:

– Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”

– Javni konkurs za stimulisanje razliĉitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetnišva mladih