Analiza literature građanskog vaspitanja na teritoriji Republike Srbije

Analiza literature građanskog vaspitanja na teritoriji Republike Srbije

Beograd, 25. septembar 2018. godine –

U okviru analize obrađivani su priručnici za nastavnike GV, koji se koriste u školama u Srbiji, kao i udžbenici i priručnici koji se koriste u pojedinim zemljama regiona. U skladu sa tim primenjena je komparativna metoda radi utvrđivanja glavnih razlika i sličnosti u nastavnim programima i sagledavanja potpunije slike kvaliteta nastave GV u različitim zemljama regiona. Korišćenje komparativne analize je značajno jer će se na taj način ispitati i utvrditi u kojoj od navedenih država je nastava GV najbolje uređena i može poslužiti kao primer. U okviru komparativne analize jedan deo posvećen je opisu nastave GV u Švedskoj, kao primeru dobre prakse u Evropi. U drugom delu analize fokus će biti utvrđivanje mere u kojoj su ljudska prava zastupljena u nastavi GV, a pregledom relevantnih akademskih analiza i istraživanja ispitano je da li je i koliko to imalo uticaja na ponašanje mladih u praksi. Važno je ispitati da li se učenicima dovoljno govori o ovoj temi, da li oni razumeju važnost poštovanja i zaštite ljudskih prava i da li ono što nauče primenjuju u životu, kao i koliko GV utiče na njihove stavove i ponašanja.

Celu analizu možete pročitati  OVDE.