ANALIZA MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA OUTREACH METODA RADA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI

Beograd, jun 2021-

Stvaranje podržavajudeg okruženja i uslova za sprovođenje usluga socijalne i zdravstvene zaštite u zajednici u skladu sa regulatornim zahtevima ne osigurava održivost OCD, bez obzira što postoji veliko interesovanje za unapređivanje u oblasti od strane samih OCD, saradnika i partnera.
Nije uređena oblast pružanja usluga u zajednici od strane različitih pružalaca, i to u sferi rada/zapošljavanja, programskog budžetiranja, standardizacije, licenciranja, stalnog unapređenja kvaliteta rada za različite sisteme i nivoe uređivanja.
Ciljane, orijentisane na potražnju, integrisane i međusektorske usluge prevencije, testiranja i nege u vezi sa HIV-om/AIDS-om u Srbiji treba dalje da se razvijaju.
Umrežavanje i međusektorska saradnja je ključna za održivost koordinisanih, visokokvalitetnih, integrisanih usluga prevencije, testiranja i nege u vezi sa HIV-om / AIDS-om i ostalim PPI.

*Rad na terenu, ili samo Outreach, je grupa usluga koja podrazumeva različite pristupe, od uspostavljanja  kontakta do praktične obuke i pomoći.Predstavlja radni metod koji se sprovodi unutar ciljne grupe i na mestima gde se pripadnici grupa okupljaju, komuniciraju, dele zajednička iskustva i rizike.

Celu analizu možete pročitati na linku ispod.