Analiza o radu školskih timova predstavljena danas u Narodnoj skupštini


Beograd, 3. oktobar 2023.

Građanske inicijative zajedno sa Unijom srednjoškolaca Srbije su sprovele Analizu o radu školskih timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji sa ciljem praćenja zakonskoh okvira i praksi u radu ovih timova. Analiza je danas predstavljena na sednici učeničkih parlamenta u Narodnoj skupštini.

Rezultati istraživanja pokazuju da 60% škola od uzetog uzorka nema vesti o radu ovog tima, nema posebnu stranicu a ni izveštaj o radu. Njih 33,3% ima delimične informacije, dok samo 6,7% ima sve relevantne informacije. Sve to ukazuje na nedostatak transparentnosti, navela je Anastasija Petković iz Građanskih inicijativa, predstavljajući rezultate istraživanja.

Jasno je da postoji potreba za poboljšanjem ovih timova za zaštitu, pa su formulisane sledeće preporuke:

1. Osigurati obavezno aktivno učešće učenika u ovim timovima umesto samo mogućnosti prisustva. Neophodno je aktivno učešće mladih u odlučivanju i važan je njihov doprinos procesu zaštite.

2. Druga preporuka ss odnosi na obezbeđivanju dostupnosti statističkih informacija o slučajevima diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u srednjim školama na nivou crle Srbije.

3. Povećanje ingerencija tima za zaštitu, tako da može direktno doprineti procesu vođenja disciplinskih postupaka.

4. Uključivanje provere rada timova za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja u redovne i vanredne inspekcijske posete srednjim školama. Kako bi se osiguralo da timovi rade u skladu sa propisima, kao i da se podrže i pruže im se resursi kako bi efikasno obavljali svoje zadatke.