Analiza potreba nezaposlenih mladih i tržišta rada

 Pred vama se nalazi “Analiza potreba nezaposlenih mladih i tržišta rada u regionu Južne i Jugozapadne Srbije“, odnosno gradovima Vranje i Novi Pazar i opštinama Bujanovac, Preševo, Tutin i Sjenica. Analiza predstavlja jedan od rezulata projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta” koji sprovode Građanske Incijative, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Sama analiza ima za cilj da doprinese boljem sagledavanju trenutne situacije kada su u pitanju potrebe nezaposlenih mladih u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji i ukaže na adekvatne korake i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se uticalo na smanjenje velike stope nezaposlenosti mladih u ovim regionima

PREUZMITE ANALIZU