Analiza prvog konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u Kragujevcu

Beograd, maj 2021- 

Pratimo medijski konkurs

Duže od šest godina čekali su mediji u Kragujevcu na mogućnost da na javnom pozivu konkurišu za budžetska sredstva namenjena informisanju građana, što je zakonom predviđen način za dodelu javnog novca medijima. Konkurs je konačno rapisan 25. januara ove godine, a aplikantima je ostavljen rok od mesec dana da dostave svoje predloge medijskih projekata. Na konkurs vredan 9.500.000 dinara prijavljeno je ukupno 35 projekata, od kojih su tri podneta po isteku predviđenog roka (Melos TV Кraljevo, Radio 9 d.o.o Кragujevac i Hit narodni radio Кragujevac), dok su dva odbačena jer ne ispunjavaju uslove konkursa ( UG “Svi smo bili deca“, Beograd i UG”Glas porodice”, Beograd). Komisija je razmatrala 30 prijava i odlučila da odobri sredstva za realizaciju 14 projekata.

Analizu je izradilo udruženje Šumadijski centar za građanski aktivizam- Res Publica iz Kragujevca.