Astra kreira novi tim vršnjačkih edukatora/ki

Beograd, 6. oktobar, 2017. godineAstra pravi novi tim vršnjačkih edukatora/ki. Stoga, ukoliko imate od 18 do 23 godine, i zanimaju Vas ljudska prava i položaj žrtava trgovine ljudima, prijavite se za besplatan trening za ASTRINE vršnjačke edukatorke i edukatore koji će voditi radionice na temu trgovine ljudima.

Cilj vršnjačkih edukacija je da se osnovci, srednjoškolci i mladi, koji su procenjeni kao grupe u riziku od trgovine ljudima, upoznaju sa problemom trgovine ljudima, ali i načinima prevencije i zaštite kroz interakciju sa vršnjačkim edukatorima/ka.

Nakon selekcije vršnjačkih edukatora/ki predviđeno je da izabrani polaznici prisustvuju treningu „Mladi sa mladima o trgovini ljudima“, u periodu 30-31. oktobar, nakon koga bi počele da se sprovode radionice u osnovnim i srednjim školama u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji.

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva sve zainteresovane da pošalju biografiju i kratko motivaciono pismo na adresu astra@astra.rs. Rok za slanje prijava je 20. oktobar.