Baza podataka o javnim konkursima u oblasti javnog informisanja, kulture, civilnog društva i omladine

Beograd, 22. jul 2021. godine

BIRN Srbija i Građanske inicijative, u partnerstvu sa timom istraživača iz 15 lokalnih organizacija civilnog društva, predstavljaju do sada najobimniju bazu javnih konkursa u sektorima medija, kulture i umetnosti, organizacija civilnog društva i omladine.

Baza je kreirana kako bi se javnosti omogućio uvid u to na koji način i kome se dodeljuje javni novac od strane organa vlasti, ali i u cilju pomoći organizacijama civilnog društva koje se bave praćenjem stanja u ovoj oblasti, a koje će od sada na jednom mestu moći da pronađu relevantne podatke za njihov rad. Njeno objavljivanje doprineće i uspostavljanju merljivih kriterijuma za dalje praćenje stanja i trendova u ovoj oblasti.

Pozivamo vas da pogledate podatke o potrošnji i javite nam se ukoliko ste uočili nepravilnosti u sprovođenju javnih konkursa na mail: tara@gradjanske.org i dragoslava@gradjanske.org

Takođe, pozivamo vas da se priključite javnoj kampanji na nalozima društvenih mreža (TW, FB, IG) BIRN Srbija i GI, kao i da svojim konstruktivnim predlozima podržite zagovaračke akcije Koalicije Otvoreno o konkursima – OKO.

OKO je koalicija koja za sad broji 14 nacionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva, čiji je zadatak da redovno prati, analizira i izveštava javnost o procesima konkursnog finansiranja u sektorima medija/informisanja, civilnog društva, omladine i kulture. Kroz rad koalicije želimo da unapredimo dosadašnju praksu u ovim oblastima, i omogućimo da se novac putem javnih konkursa raspodeljuje na odgovoran i transparentan način, u najboljem interesu građana i građanki.

Na resurs stranici Javno o javnim konkursima možete pogledati podatke o potrošnji preko 45 miliona evra na 12.897 projekata tokom 2019. i 2020. godine, koje je finansirala 161 lokalna samouprava kroz 836 javnih konkursa.

Uvidom u podatke sadržane u bazi mogu se primetiti određeni trendovi koji govore o tome na koji način su država i jedinice lokalne samouprave odredile prioritete prilikom raspodele javnog novca:

 • Kroz javne konkurse se u velikoj meri finansira redovan rad medija i organizacija. U 16 odsto slučajeva nije naveden naziv projekta, pa nije poznato za koje aktivnosti je dodeljen novac.

 • Trenutno online dostupne informacije o javnim konkursima nisu dovoljne za obezbeđivanje transparentnosti i evaluaciju njihovih rezultata. Neretko se dešava da linkovi ne rade, da je na starom linku samo prikačena nova dokumentacija.

 • Najveći broj finansiranih projekata je u sektoru civilnog društva, među kojima dominiraju tradicionalne organizacije (udruženja pčelara, žena, boraca rata itd), dok organizacije koje prate rad institucija novac dobijaju veoma retko.

 • Najviše novca se izdvaja za javno informisanje, i ukupno i po vrednosti pojedinačnih projekata, ali on uglavnom odlazi na podršku medijima bliskim vlasti. Nasuprot njima u bazi, postoji čak 5.441 projekat, čija vrednost ne prelazi 100.000 dinara.

 • Lokalne samouprave sporadično i nedovoljno ulažu u kulturu i omladinu, a za mlade se tokom godina ova podrška i smanjuje.

 • U bazama Agencije za privredne registre Srbije upisano je više od 35 hiljada udruženja građana i više od 2.600 medija. Oko 6.000 organizacija i medija je zaista i aktivno, tj učestvuje na javnim konkursima, od tog broja 2.740 dobitnika se ponavlja iz godine u godinu.

 • Pandemija korona virusa nije značajno uticala na sprovođenje javnih konkursa niti potrošnju javnog novca za te namene.

 • Javne uprave još uvek ne prepoznaju značaj digitalizacije i otvaranja podataka koje poseduju, samo 19 odsto uprava dostavilo je tražene informacije u otvorenom formatu. Ovaj format podrazumeva da dokument nije skeniran, već da je u izvornom obliku – Word ili Excel.

 • Većina zaposlenih u javnoj upravi smatra da dokument nije validan bez pečata i potpisa, kao i da su otvoreni fajlovi, u Word ili Excel formatu, podložni manipulacijama i izmenama od strane lica kojima se dostavljaju.

Takođe, na resurs stranici možete preuzeti:

 • Podatke o konkursima u otvorenom formatu, dostupni su u excel i csv fajlu

 • Uputstvo za čitanje podataka

Sastavni deo baze je i izveštaj o analizi podataka o javnim konkursima u četiri sektora, kao i analiza relevantnog pravnog okvira koja daje pregled (ne)usaglašenosti prakse sprovođenja javnih konkursa, ali i preporuke za potencijalno rešavanje zajedničkih problema iz ove oblasti.

Preporuke obuhvataju set akcija za unapređenje:

 • transparentnosti javnih konkursa i

 • ujednačavanje procedure javnih konkursa i njeno efikasnije i odgovornije sprovođenje.

U ovoj fazi istraživanja objavljen je set podataka za lokalne samouprave, a u septembru će biti dostupni i podaci o potrošnji ministarstava, sekretarijata Autonomne pokrajine Vojvodine i opština širom Srbije  zaključno sa podacima za prvu polovinu 2021. godine.

Ovo istraživanje je deo projekta “Javno o javnim konkursima” koji partnerski sprovode BIRN Srbija i Građanske inicijative uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Beogradu i trajaće do marta 2022. godine.

Ukoliko vam je potrebna asistenicija za obradu podataka, molimo vas da nas kontaktirate. Takođe, zbog kompleksnosti istraživanja i prikupljanja velike količine podataka, ukoliko imate neke ispravke ili sugestije pišite nam na sledeću e-mail adresu: lada.vucenovic@birn.eu.com