BCSDN Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva: Regionalni izveštaj za 2020: Sužavanje građanskog prostora na Zapadnom Balkanu u vreme pandemije koronavirusa

Beograd, 7. jul 2021. godine

Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) sa zadovoljstvom najavljuje novo izdanje Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva: Regionalni izveštaj za 2020. godinu. Ova Matrica istražuje razvoj civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana: Albaniji, BiH, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Za zemlje zapadnog Balkana, 2020. godina je bila veoma izazovna usled izbijanja pandemije virusa COVID-19. Neki od zajedničkih trendova u zemljama koje obrađuje Matrica za praćenje podsticajnog okruženja su povrede osnovnih ljudskih prava, manjak transparentnosti u učešću OCD u međusektorskim telima. Izveštaj se takođe bavi problematičnim zakonima za borbu protiv pranja novca u nekim zemljama, načinima na koji su se OCD bavile fiskalnim i poreskim politikama, nepodsticajnim zaposlenjima i politikama o volontiranju i slično. Uprkos pomenutim izazovima, izveštaj naglašava da su OCD imale ključnu ulogu u pružanju socijalnih usluga za različite korisnike i u zaštiti osetljivih grupa u celom regionu.

Ključni nalazi izveštaja i preporuke će biti prezentovane na javnom onlajn događaju 12. jula 2021. godine u 11 časova po srednjoevropskom vremenu. Kako biste učestvovali na ovom događaju, molimo vas da se unapred registrujete ovde.

Matrica monitoringa se bavi trima ključnim oblastima:

  • osnovne slobode
  • finansijski razvoj i održivost OCD
  • odnosi između OCD i države

Matrica ima za cilj ima omogućavanje uključivanja civilnog društva u kreiranje politika i efikasnog učešća u postojećim strukturama za dijalog kao načina za transparentije i kvalitetnije politike reforme i procese koji će dovesti do stvaranja podsticajnog okruženja.

Ovaj izveštaj je deo aktivnosti projekta Regionalnog haba za razvoj civilnog društva pod nazivom „Zaštita građanskog prostora“  koji finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA), a implementira BCSDN (Balkan Civil Society Development Network) u saradnji sa svojim organizacijama članicama sa zapadnog Balkana.

Više informacija i Izveštaj možete naći ovde.