BCSDN: Ograničenja građanskog prostora i osnovnih građanskih sloboda

Beograd, 5. maj 2020. godine

Kao regionalna mreža fokusirana na osnaživanje civilnog društva, promovisanje podsticajnog okruženja i očuvanje prostora za rad civilnog društva, Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) pomno prati uticaj pandemije COVID-19 na civilno društvo u regionu Balkana, u zajedničkim naporima sa svojih 14 organizacija članica, a Građanske inicijative su jedna od tih članica. Ovaj pregled je deo serije posvećene naporima OCD u vezi sa tekućom krizom, kao i uticaju koji ova kriza ima na njihov rad, sa ciljem pružanja pregleda kako su organizacije odgovorile na krizu i predstavljanjem primera iz kojih bismo svi mogli da učimo.

Ovo prvo izdanje pod naslovom: Ograničenja građanskog prostora i osnovnih građanskih sloboda obuhvata detalje o zabranama okupljanja i kretanja u vanrednim situacijama; slobodu izražavanja: borba protiv lažnih vesti i napada na novinare i pristup informacijama; mere koje utiču na pravo na ličnu privatnost i izmene u pravnom okviru.

Uz ovo prvo izdanje, koje se bavi merama vanrednog stanja i ograničenja građanskog prostora i osnovnih građanskih sloboda, u narednim izdanjima fokus će biti stavljen na stanje OCD – njihove aktivnosti, krizne potrebe i nove načine rada, kao i na ulogu i odgovore država i donatora, uključujući potrebne načine da civilno društvo izađe iz ove krize zdravije i otpornije.

Pročitajte i preuzmite regionalni pregled ovde.