PRODUŽEN ROK DO 6. MARTA: BCSDN traži konsultanta – srednjoročna procena za projekat finansiran od strane SIDA

PRODUŽEN ROK DO 6. MARTA: BCSDN traži konsultanta – srednjoročna procena za projekat finansiran od strane SIDA

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) traži konsultanta za obavljanje srednjoročne evaluacije projekta „Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar („hub“) za razvoj civilnog društva“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Zadatak uključuje evaluaciju inicijalnog uspostavljanja Projekta, uspostavljanje Regionalnog centra sa svim relevantnim entitetima i procedurama pripremljenim za njegovo funkcionisanje. Očekuje se da će konsultant dostaviti Izveštaj sa mišljenjem o spremnosti Regionalnog centra, uključujući uspostavljanje i funkcionisanje Centra sa preporukama.

Indikativni vremenski okvir za zadatak je mart 2020. Trajanje zadatka je 1 (jedan) mesec.

Ponuda konsultanta treba da sadrži:

  • Predložena metodologija u kojoj se detaljno opisuje način rada;
  • CV stručnjaka;
  • Finansijsku ponudu

Prijave se moraju dostaviti u papirnoj kopiji i u elektronskoj verziji (CD) na engleskom jeziku, u zatvorenoj koverti, isključivo Ugovaraču, na sledeći način: preporučenom poštom (zvanična pošta), ili lično (uključujući kurirske službe) direktno Ugovaraču, uz potpisanu i datiranu potvrdu o prijemu pošiljke.

Ugovorač: Balkan Civil Society Development Network Executive Office Macedonia Street No. 43-1/9, 1000-Skopje, North Macedonia. Naslov ugovora mora biti naveden na koverti koja sadrži prijavu: Za srednjoročnu evaluaciju projekta „Zaštita civilnog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva“ koji finansira Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju (SIDA).

Poziv je otvoren do 17:00 po srednjoevropskom vremenu 28. februara 2020. (petak). Rok produžen do 6.marta.

 

Više detalja dostupno je ovde.