CASE koalicija: Stav vlada o EU direktivi o sprečavanju SLAPP tužbi – razočaravajuće odbijanje podrške uvođenju snažne zaštite za novinare, aktiviste i druge javne čuvare

12. jun 2023.

Saopštenje Koalicije protiv SLAPP tužbi u Evropi – CASE

Zajednički stav vlada članica EU (opšti pristup) o nacrtu zakona o sprečavanju SLAPP tužbi, koji je usvojen u četvrtak, 8. juna 2023. godine, značajno razvodnjava prvobitni predlog Komisije i restriktivan je u ključnim odredbama koje bi značajno ograničile dodatnu vrednost ovog instrumenta za žrtve SLAPP tužbi širom Evropske unije.

Koalicija protiv SLAPP tužbi u Evropi – CASE je identifikovala pet najzabrinjavajućih nedostataka u stavu koji je predstavio Savet Evropske unije:

 • Formalno shvatanje prekograničnih slučajeva za potrebe EU direktive, čime bi se većina SLAPP tužbi usmerenih na gušenje javne debate o pitanjima od opšteg interesa na evropskom nivou našla izvan njenog delokruga, samo zato što se stranke nalaze u istoj nadležnosti.
 • Isključenje građanskih tužbi iz delokruga direktive pokrenutih u krivičnim postupcima.
 • Značajno oslabljivanje mehanizma prevremenog odbacivanja, vrlo restriktivnim definisanjem očigledno neosnovanih slučajeva i isključivanjem mogućnosti žalbe na odluke Kojima se odbija prevremeno odbacivanje.
 • Brisanje odredbe o nadoknadi štete u korist SLAPP ciljeva.
 • Produženje perioda prenošenja na tri godine, uprkos sve većem broju SLAPP tužbi usmerenih na novinare, aktiviste i druge zaštitnike prava širom EU.

Sada je još važnije da Evropski parlament pruži snažnu podršku za što čvršće zaštite od SLAPP tužbi. Pozivamo JURI da predstavi ambiciozan tekst uoči predstojećieg glasanja u odboru i plenarnim sednicama kako bi trilaterarni pregovori otpočeli sa snažnijim osnovama.

CASE je razvio listu ključnih prioriteta koje bi zakonodavci trebalo da imaju na umu tokom pregovora o predlogu Komisije:

 1. Očuvati suštinske komponente i elemente koji su sadržani u predlogu Komisije u konačnom zakonu, uključujući:
 • širok opseg primene, tako da obuhvati raznoliki spektar žrtava SLAPP tužbi;
 • inovativno shvatanje prekograničnog značaja, proširujući delokrug i na određene domaće slučajeve; • rano odbacivanje SLAPP slučajeva kao ključnu proceduralnu zaštitu;
 • obezbeđivanje nadoknade troškova i odštetnih zahteva za tužene strane;
 • efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije.

 

 1. Otkloniti dihotomiju (podeljenost) “zloupotrebnih postupaka” naspram “očigledno neosnovanih postupaka”: prevremeno odbacivanje i druge proceduralne zaštite moraju se primenjivati kako na očigledno neosnovane, tako i na zloupotrebne postupke podjednako.

 

 1. Zameniti prag “očigledno neosnovanog” zahtevom da tužilac uspostavi prima facie slučaj (na prvi pogled) za svaki bitan element tužbenog zahteva u okviru mehanizma prevremenog odbacivanja.

 

 1. Obezbediti da pokrivanje troškova i odštetnih zahteva obuhvati i indirektne troškove i štetu, poput troškova pravne zastupljenosti i povezanih troškova.

 

 1. Obezbediti automatsko pokrivanje troškova i nadoknada štete. Naročito kada je reč o odštetnom zahtevu, žrtve ne bi trebalo da podnose poseban zahtev.

 

 1. Pojam “prekogranično” treba široko tumačiti, utemeljujući prekograničnu relevantnost pitanja u konceptu javnog interesa, a ne na osnovu toga koliko neko pitanje ima praktične implikacije na različite države članice ili u njima.

 

 1. Obezbediti dovoljno užu interpretaciju izuzetka u vezi sa “administrativnim pitanjima”, kako bi se izbegla frustracija zaštite tužbi zasnovanih na administratrivnim propisima, poput tužbi zasnovanih na GDPR-u.

 

 1. Uključiti odredbu koja zahteva od država članica da preispitaju etičke standarde kako bi odvratile advokate od korišćenja SLAPP taktika.

 

 1. Omogućiti da treća lica imaju širok pristup pravnim intervencijama u sudu, uključujući profesionalne asocijacije.

 

 1. Nova direktiva treba da bude primenjiva i na trenutne slučajeve.

 

CASE je već izrazio zabrinutost zbog pokušaja razvodnjavanja značajne zaštite novinara i aktivista od SLAPP tužbi u originalnoj inicijativi Evropske komisije. U martu smo uputili pismo švedskom predsedništvu Saveta EU, ističući da ograničavanjem ključnih odrebi umesto njihovog daljeg razvijanja, predlog kompromisa ide protiv svrhe direktive o sprečavanju SLAPP tužbi i podriva njenu suštinu.