Čistimo grad “Jer volimo prirodu” / Pastrojmë qytetin “Sepse e duam natyrën”

Mladi iz Bujanovca dali su vrlo dobar primer kako treba brinuti o čistoći grada, u situaciji kada je to sve teže izvodljivo i kada divlje deponije niču na svakom ćošku. 

Pod sloganom “Jer volimo prirodu”, juče je grupa od preko 50 mladih organizovala je akciju čišćenja divlje deponije na ulazu u Bujanovac. Očistili su taj deo grada, vršeći i selekciju otpada, nakon čega su plastiku i staklo poslali na reciklažnu deponiju. Akciji su se pridružile i lokalne organizacije “Budućnost” i “Ekološko društvo”.

Komentari učesnika akcije, ali i građana Bujanovca, bili su više nego pozitivni.

“Uvek sam spreman da se pridružim ovakvim inicijativama i verujem da smo svi zajedno uspeli da pošaljemo pozitivnu poruku svim građanima i pokazali kako treba održavati okolinu čistom i na taj način poboljšavati kvalitet života svih stanovnika naše opštine“,rekla je jedna od učesnica akcije Anduena Haziri.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.


Kur pastërtia urbane po bëhet gjithnjë e më e vështirë për tu mbajtur, të rinjtë nga Bujanoci tregojnë shembullin konkret që duhet ndjekur për ta ruajtur dhe përmirësuar atë.

Dje në Bujanoc, nën sloganin “Sepse e duam natyrën”, një grup prej më shumë se 50 të rinjsh ndërmorrën një aksion pastrimi. Pjesëmarrësit e aksionit pastruan një deponi të egër në hyrje të Bujanocit. Ata pastruan zonën, bënë një grumbullim të differencuar të mbeturinave, ku pastaj materiale të reciklueshme si plastikë dhe qelq u dërguan në deponinë e reciklimit.

Këtij aktiviteti iu bashkangjiten edhe organizatat lokale si “The future” dhe “Ekološko društvo“ nga Bujanoci.

Komentet e pjesëmarrësve dhe vet qytetarëve ishin të shumta.

„Gjithmonë e gatshme për t’iu bashkangjitur iniciativave apo aksioneve të këtilla, dhe besoj që bashkarisht kemi arritur të japim një mesazh të mirë tek të gjithë qytetarët dhe kemi treguar se si të mbajmë një mjedis të pastër, kjo duke përmirësuar cilësinë e përgjithshme të jetës për të gjithë banorët e komunës tonë“- tha njëra nga pjesëmarrëset e aksionit Anduena Haziri.

Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, dhe implementuar nga Peaceful Change initiative dhe People in Need në partneritet me Gradjanske Inicijative, PEN – Peer Educators Network dhe NVO Aktiv.