CIVICUS: Srbija dodata na listu za praćenje (watchlist) ljudskih prava usled premišljanja vlasti o odluci da dozvoli EuroPride okupljanje u Beogradu

22. septembar 2022. godine

  • Vlasti su pokušale da zabrane prvo održavanje EuroPride okupljanja u Beogradu
  • Protesti u vezi sa ekološkim pitanjima suočeni sa ograničenjima
  • Aktivisti i aktivistkinje za zaštitu životne sredine suočeni sa sudskim uznemiravanjem kroz SLAPP tužbe


Srbija je dodata na listu za praćenje (
watchlist) zemalja u kojima je došlo do brzog pada građanskih sloboda, uz zabrinutost zbog pokušaja vlasti da zabrane mirnu LGBTQI+ EuroPride šetnju 17. septembra u Beogradu. Samo nekoliko dana pre ovog panevropskog skupa, srpske vlasti su zabranile ovaj miran marš, da bi nekoliko sati pre događaja revidirale svoju odluku.

Novu listu za praćenje objavio je CIVICUS Monitor, onlajn platforma koja prati najnoviji razvoj u oblasti građanskih sloboda, uključujući slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja, u 197 zemalja i teritorija. Pored Srbije, ostale zemlje na listi za praćenje su Gvatemala, Gvineja, Šri Lanka i Zimbabve.

Uprkos pokušajima da se zabrani EuroPride šetnja, vlasti su, u poslednjem trenutku, dozvolile kratku ‘šetnju’ 17. septembra 2022. Međutim, anti-LGBTQI+ demonstranti koji su nosili krstove i biblije, gazili su LGBTQI+ duginu zastavu, pokušali su da poremete marš i napali su policiju i novinare. U vezi sa ovim sukobima privedene su oko 64 osobe.

Nadalje, nekoliko LGBTQI+ aktivista je prijavilo da su bili fizički napadnuti nakon događaja. LGBTQI+ aktivisti iz Nemačke i Albanije bili su meta dok su se vraćali u svoj hotel, a aktivisti su prijavili da policija nije blagovremeno intervenisala. Dvojica aktivista su povređena tokom incidenta.

Pokušaji vlasti da zabrane EuroPride šetnju dolaze u kontekstu ugroženosti LGBTQI+ prava u Srbiji. Na primer, prostorije Prajd info centra u Beogradu su više puta napadnute. Od otvaranja Centra pre tri godine, bilo je 15 napada, a niko od prethodnih napadača nije odgovarao.

Ova zabrana predstavlja nastavak prakse zabranjivanja mirnih okupljanja zbog nasilnih kontraskupova. Vlast je ponovo izdala LGBTQI+ zajednicu, uzimajući u obzir da je EuroPride organizovan u partnerstvu vlasti i civilnog društva od samog početka, a vlasti su povukle svoju podršku u poslednjem trenutku. Sve osobe koje su pozivale na nasilje ili su ga činile, pre i tokom EuroPride-a, treba da odgovaraju za svoje postupke. To će biti prvi korak za vlasti da pokažu da su u potpunosti posvećene zaštiti slobode mirnog okupljanja i borbi protiv diskriminacije LGBTQI+ zajednice“, rekao je Uroš Jovanović, Građanske inicijative.

Takođe smo zabrinuti u vezi sa ograničenjima protesta za zaštitu životne sredine. Prošlog meseca, učesnici protesta, koji su kampovali na planini Starici blizu Majdanpeka, Istočna Srbija, u pokušaju da spreče rudarenje na ovoj lokaciji, napadnuti su od strane privatnog obezbeđenja koje je uništilo njihov kamp.

Dodatno, aktivisti za zaštitu životne sredine suočavaju se sa sudskim uznemiravanjem kroz strateške tužbe protiv javnog učešća (Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP), koje se podnose s ciljem njihovog ućutkivanja i zastrašivanja. U jednom primeru, aktivistkinja Dragana Arsić, pokret „Odbranimo šume Fruške Gore“ i udruženje „Fruškać“, suočeni su sa ukupno 5 SLAPP tužbi od strane suvlasnika građevinske kompanije Galens, zbog njihovog ekološkog aktivizma.

Ovi zabrinjavajuća dešavanja se odvijaju u kontekstu reizbora predsednika Aleksandra Vučića u aprilu 2022. godine, uporedo sa rastućim pritiskom na civilno društvo i novinare i novinarke, kao i ograničenjima prava mirnog okupljanja.

Poštovanje građanskih sloboda je ključni preduslov u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ukoliko je srpska vlada ozbiljna u vezi sa učlanjenjem u EU, ona mora hitno da se posveti poštovanju građanskih sloboda i da zaustavi sve napade na LGBTQI+ prava, novinare i novinarke, aktiviste za zaštitu životne sredine i civilno društvo. Dodatno, EU mora pažljivo posmatrati razvoj događaja u vezi sa građanskim slobodama u zemlji“, rekla je Aarti Narsee, Istraživačica građanskog prostora za Evropu, CIVICUS.

Srbija trenutno ima ocenu „opstruisan“ od strane CIVICUS Monitora. Ovaj rejting imaju ukupno 42 zemlje u svetu (pogledajte sve). Ova ocena se obično daje zemljama u kojima se građanski prostor u velikoj meri osporava od strane nosilaca vlasti, koji nameću kombinaciju pravnih i praktičnih ograničenja na puno uživanje osnovnih prava (pogledajte kompletan opis ocena).

O CIVICUS-u

CIVICUS je globalni savez više od 10.000 organizacija civilnog društva i aktivista i aktivistkinja, koji su posvećeni jačanju građanske akcije i civilnog društva u celom svetu.