CIVILNO DRUŠTVO I DRŽAVA ZAJEDNO DO OTVORENE UPRAVE

OGP set logo

Niš, 19. avgust 2016. godine – Održan je drugi po redu konsultativni sastanak povodom predloga Akcionog plana za 2016-17 sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu. Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici OCD i organa uprava iz gradova opština iz okoline Niša.

IMG_20160819_123507 (2)Miloš Banđur, zamenik gradonačelnika Niša, izjavio je da grad Niš podržava ovu inicijativu, smatrajući je veoma korisnom za razvoj uprave. Predložene mere koje se odnose na uvođenje i unapređenje informacionih tehnologija će u velikoj meri olakšati rad uprave i doprineti njenoj transparentnosti. On je naglasio da će gradska uprava nastaviti da razvija saradnju sa OCD, uključujući ih u procese donošenja odluka i izradu budžeta grada.

Bojana Selaković, u ime TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, izjavila je da je rad na izradi ovog AP dobar primer saradnje države i OCD od samog pocetka, tj. od formiranja radne grupe sa predstavnicima civilnog sektora, načina rada u grupi, do organizovanja javne rasprave u kojoj su, uz podršku  TACSO RC Građanskih inicijativa, učestvovale i OCD  i javnost van Beograda. Ona je,  takodje, istakla značaj ovog AP za civilno društvo, u smislu predlozenih mera i aktivnosti, jer ce one olakšati rad OCD koje inače prate oblast transparentost i otvorenost vlasti i finansiranje iz državnog budžeta.IMG_20160819_123400

Dragana Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavila je razvojni proces izrade ovog Akcionog plana kao i dosadašnje rezultate u okviru učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu.

Predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom  i Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), kao članovi radne grupe za izradu Akcionog plana, prestaviili su 13 predloženih mera u okviru 6 oblasti: učešće javnosti, pristup informacijama, otvoreni podaci, integritet vlasti, fiskalna transparentbost i javne usluge .

Tamara Puhovski, konsultantkinja za otvorenu upravu iz Hrvatske, dala pregled međunarodnog okvira i primera dobre prakse iz regiona, uz fokus na lokalnu samoupravu.

Učesnici sastanka složili su se da je process izrade ovog Akcionog plana bio mnogo participativniji, nego kada se pripremao Prvi akcioni plan izrazili zainteresovanost za izradu sličnih akcionih planova koji bi se primenjivali na lokalnom nivou.

 Ovaj sastanak organizovale su Građanske inicijative, kao TACSO Resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

 

 

 

TACSO RC footer 2016