Civilno društvo mora da utiče na donošenje odluka

Beograd, 1. novembar 2019. godine – 

„Kada je reč o okruženju za rad organizacija civilnog društva u Srbiji, Zakon o udruženjima, donet pre deset godina, daje dobar okvir za rad udruženja, ali danas nije jasno ni državi ni samom civilnom društvu šta je njihova uloga jer praksa obesmišljava zakone” rekla je Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih incijativa, na konferenciji „Dijalogom na korak bliže građanima i građankama”.

Ona je naglasila da ako se udruženja osnivaju u javnom interesu, morala bi da imaju uticaj na donošenje odluka u oblastima u kojima deluju.

„Zabrinjavajuće je što 46% organizacija civilnog društva nema nikakav stav prema saradnji sa državom jer to znači da ili nisu imali nikakav kontakt sa državom ili nisu znali da to treba da rade”, istakla je Selaković.

Konferencija je osmišljena sa idejom da se promoviše i podstakne dijalog predstavnika organa državne uprave, civilnog društva i građana o postojećim mehanizmima i praksi za uključivanje građana u procese donošenja odluka, ali i načinima na koji se napori civilnog društva i organa javne vlasti u reformskim procesima mogu učiniti razumljivijim građanima i građankama.

Cilj konferencije „Dijalogom na korak bliže građanima i građankama” je da promoviše i podstakne dijalog organa državne uprave i organizacija civilnog društva u ključnim oblastima njihovih odnosa i doprinese jačanju međusobnog poverenja kao glavnog preduslova uspešne saradnje. Sa idejom da se napori koje čine organi javne vlasti i civilno društvo u sprovođenju reformskih procesa približe građanima i građankama, razgovaralo se na dva panela.

Na prvom, učesnici su pokušali da odgovore na pitanje gde smo danas, deset godina posle donošenja Zakona o udruženjima, a na panelu „Civilno društvo kao partner u procesima odlučivanja – obaveza i/ili stvarna potreba” govorilo se o mehanizmima građanske participacije i učešću civilnog društva društva u procesu odlučivanja, posebno u svetlu nedavno upotpunjenog zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Realizacija Konferencije podržana je kroz Program Evropske unije „Evropa za građane i građanke“, za koji je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom nacionalna kontakt tačka, i od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz podršku projektu „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“.