Civilno društvo na Kosovu i u Srbiji poziva na poštovanje vladavine prava u Dečanima

Mi, dole potpisani, zabrinuti smo negativnim i trajnim posledicama nedavne izjave gradonačelnika Dečana, Baškima Ramosaja, koji je kazao da odluka Ustavnog suda Kosova o vlasništvu nad zemljištem manastira Visoki Dečani nikada neće biti sprovedena.

Sve presude Ustavnog suda Kosova treba da budu sprovedene. Ustav pruža važne garancije svim građanima Kosova, ali takve garancije imaju značenje jedino ako sudske odluke sprovode fizička i pravna lica širom Kosova.

Nesprovođenje zakonskih presuda samo dovodi do neizvesnosti za sve građane Kosova i podriva veru i poverenje u vladavinu zakona na Kosovu.

Pozivamo sve one koji se nalaze na izabranim funkcijama da se uzdrže od davanja izjava koje narušavaju poverenje u vladavinu prava.

Potpisnici:

Aktiv, Mitrovica

Centar za Mir i Toleranciju, Gracanica

Demokratija plus (D+)

Forum za razvoj i miltietnicku saradnju (FDMC)

Građanske inicijative

Glas Roma, Aškalija i Egipćana

Goraždevac Media Group

Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR Srbija

Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR Kosovo   

Jelena Lončar, Docentkinja, Univerzitet u Beogradu

Kosovski pravni institut (KLI)

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Medija Centar, Čaglavica

Nova društvena inicijativa (NSI)

NVO Budi Aktivan 16, Preševo

NVO The Future, Bujanovac

Vjolca Krasnići, Profesor, Univerzitet u Prištini

Valon Arifi, Aktivista civilnog društva