Civilno društvo na Zapadnom Balkanu i u Turskoj važnije je nego ikada za proces evropskih integracija

U ime Evropske komisije, Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), projekat EU TACSO 3 organizovao je Forum civilnog društva EU Zapadnog Balkana i Turske od 8. do 9. juna 2022. godine u Skoplju, Severna Makedonija. Ovo je prvi put da se Forum održava od početka pandemije KOVID-19.

Forumu su prisustvovali visoki zvaničnici Evropske komisije, delegacija EU, vlada i različiti predstavnici organizacija civilnog društva, ukupno 120 učesnika lično i dodatnih 100 onlajn. U svetlu nedavnih dramatičnih dešavanja u Evropi, odnosno pandemije KOVID-19 i ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine, Forum je pružio priliku da se bolje razumeju izazovi i prilike u regionu, kao i uloga civilnog društva u pomaganju da se odgovori.

Glavni cilj Foruma bio je pokretanje revidiranih „Smernica za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja 2021-2027“. Ove smernice postavljaju ciljeve za pomoć EU civilnom društvu, obezbeđuju alat za vlade da unaprede saradnju sa civilnim društvom i pomažu u merenju napretka ka ispunjavanju uslova za integraciju u EU. U periodu od 2014. do 2020. godine, kroz Program za civilno društvo i medije, EU je obezbedila oko 330 miliona evra podrške civilnom društvu, dok je iznos planiran za period 2021-2023. 218 miliona evra. Smernice će pomoći EU da proceni uticaj ove podrške.

Mikela Matuela, vršilac dužnosti direktora Direkcije za zapadni Balkan u DG NEAR, rekla je: „Zapadni Balkan ostaje prioritet za EU, a EU ostaje u potpunosti angažovana na unapređenju procesa pristupanja EU. U ovom okviru, organizacije civilnog društva su ključni partneri. Svi uključeni akteri moraju da rade sa zajedničkom vizijom o tome kako se uloga civilnog društva može optimizovati. Tu se pojavljuju „Smernice za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja 2021-2027“ koje su objavljene. Poseban fokus treba staviti na angažovanje mlađe generacije u radu, kako bi im se omogućilo da pomognu da region postane privlačno mesto za život, poslovanje i ostvarivanje svojih ambicija.

Holger Šreder, šef odeljenja, Regionalni programi za Zapadni Balkan, Ekonomski investicioni plan u DG NEAR je izjavio: „Regionu proširenja i procesu integracije u EU je potrebno snažno i živo civilno društvo kako bi doprinelo neophodnim reformama, pomoglo u uključivanju građana i podržalo ekonomsku, društvenu i političku transformaciju regiona“.

U zaključku, uloga civilnog društva je važnija nego ikad. Potrebno nam je civilno društvo iz regiona proširenja da prati uticaje, smanji dezinformacije, brani interese marginalizovanih zajednica i zadrži fokus na dugoročnim izazovima.