Civilno društvo odbija da učestvuje u lažiranom procesu za izbor članova REM-a

 

Dolepotpisane organizacije civilnog društva zahtevaju od Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine da obustavi ponavljanje postupka izbora za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (Savet REM) iz redova civilnog društva i vrati skupštini na glasanje već postojeći predlog. Ovlašćeni predlagači iz civilnog društva neće učestvovati u ponovljenom postupku čiji je jedini cilj pokušaj izbora politički podobnog kandidata.

Na sednici Narodne skupštine od 14. oktobra 2016, poslanici vladajuće većine nisu glasali ni za jednog od dva predložena kandidata civilnog društva. Zbog ovakve odluke Narodne skupštine, ovlašćeni predlagači su pokrenuli i upravni spor zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, kojim je slobodna procena Narodne skupštine ograničena na dva punovažno predložena kandidata. Time što nije izabrala ni jednog od njih, Narodna skupština je izašla iz zakonom utvrđenih ovlašćenja. Ponavljanjem postupka predstavnici vladajuće većine pokazuju da ne žele nezavisne predstavnike u Savetu REM-a.

Ovlašćeni predlagači za člana Saveta REM-a nastavljaju svoju podršku istim kandidatima (Milanu Antonijeviću i Snežani Stojanović Plavšić). Ponavljanje postupka nije u skladu sa duhom zakona koji predviđa autonomiju ovlašćenih predlagača da izaberu svog predstavnika. Jedini legalni korak je vraćanje istog predloga Skupštini do izbora jednog od predloženih kandidata.

Podsećamo na seriju političkih opstrukcija koje su već pratile ovaj proces od samog početka. Opstrukcije jasno ukazuju na nedostatak političke volje parlamentarne većine da poštuje zakone koje je sama usvojila. Prva faza procesa obeležena je pokušajem da se iznudi izbor Gorana Pekovića predlaganjem od strane sportskih udruženja, a njegova kandidatura je prihvaćena od strane Odbora iako ovi predlagači  ne ispunjavaju zakonske uslove. Kao kandidat sa najmanje glasova, isključen je iz daljeg izbora od strane ovlašćenih predlagača iz redova civilnog društva. Ipak, Gorana Pekovića je nekoliko meseci kasnije, 14. oktobra 2016. godine izabrala Narodna skupština za člana Saveta REM-a kao kandidata ispred udruženja elektronskih medija i udruženja novinara u Srbiji, što ukazuje na političko instruiranje i ovog procesa.

U cilju poštovanja vladavine prava, prava dece i slobode izražavanja i medija, još jednom apelujemo na Odbor za kulturu i informisanje da obustavi ponavljanje postupka i pre odluke suda. Predstavnici ovlašćenih predlagača ispred organizacija civilnog društva doprineće poboljšanju medijske scene samo ako su izabrani na legitiman i legalan način.

 

 1. Građanske inicijative, Beograd
 2. Edukacioni centar Leskovac
 3. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Beograd
 4. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd
 5. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd
 6. Centar za praktičnu politiku, Beograd
 7. Centar za evroatlantske studije CEAS, Beograd
 8. Evropski pokret u Srbiji
 9. Share fondacija, Beograd
 10. Udruženje građana Roditelj, Beograd
 11. Beogradski Fond za političku izuzetnost, Beograd
 12. Dečiji centar „Mali Princ“ , Beograd
 13. Podrinjski Antikorupcijski Tim Pakt, Loznica
 14. Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd
 15. Link plus, Beograd
 16. Žensko udruženje Kolubarskog okruga, Lazarevac
 17. Centar za društvene inovacije NIIT, Niš
 18. Web portal istmedia.rs, Zaječar
 19. Smart Kolektiv Beograd
 20. Asocijacija slovačkih novinara ASN, Kulpin
 21. Centar za Afirmaciju Dece i Omladine, Veliki Crljeni
 22. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Beograd
 23. Nezavisno drustvo novinara Vojvodine, Novi Sad
 24. Udruzenje Prepoznaj u sebi, Pančevo
 25. Centar za razvoj gradjanskog drustva PROTECTA, Niš
 26. udruženje građana Dijalog i portal Dijalog Net, Valjevo
 27. Medijski istračivački centar, Niš
 28. Centar za razvoj demokratskog drustva Europolis, Novi Sad
 29. Udruženje građana “Pirot E Publika”, Pirot
 30. Akademska inicijativa “Forum10”, Novi Pazar
 31. Organizacija Prijatelji dece opštine Stari grad, Beograd
 32. Centar za razvoj neprofitnog sektora, Beograd
 33. Media i reform centar Niš
 34. Civil Rights Defenders, Beograd
 35. Centar E8, Beograd
 36. Centar modernih veština, Beograd
 37. Labris — organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd
 38. Sandzački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
 39. Centar za razvoj civilnog društva (CRCD), Niš
 40. BIRN Srbija, Beograd
 41. Centar za regionalizam, Novi Sad
 42. Centar za evropske politike (CEP), Beograd
 43. Fond za humanitarno pravo, Beograd
 44. NVO “OFER” Bujanovac
 45. Nacionalno invalidsko udruženje,,ILCO,,Srbije, Beograd
 46. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
 47. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Beograd
 48. Sindikat pravosudja Srbije, Beograd
 49. Ekonomski Pokret, Niš
 50. Udruženje građana Prijatelji Ivanjice, Ivanjica
 51. Biro za društvena istraživanja BIRODI, Beograd
 52. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om iz Beograda