Civilno društvo za fer izbore

Beograd, 16. februar 2022-

 

Civilno društvo za fer izbore

– Izbori pod lupom –

Civilno društvo u Srbiji obaveštava domaću i međunarodnu javnost da će zbog sve učestalijeg kršenja ljudskih prava posvetiti posebnu pažnju praćenju izborne kampanje u cilju procene da li su izbori slobodni, fer i demokratski. Osnovno ljudsko pravo da budeš biran i da biraš one koji će u tvoje ime donositi odluke predstavlja srž demokratije.

Međunarodni i domaći izveštaji već godinama ukazuju na postojanje ozbiljnih tendencija da atmosfera u kojoj se izbori organizuju ne dozvoljava građanima Srbije da donesu informisanu odluku o tome za koga će glasati. Izbori već godinama protiču uz primetnu funkcionersku kampanju, pritisak na birače, zloupotrebu državnih i javnih resursa u političke svrhe i nejednak tretman stranaka na vlasti i opozicije u medijima sa nacionalnom frekvencijom.

Pored nemogućnosti da se kritički glas čuje u provladinim medijima, pritisci vlasti na ostale medije se iz godine u godinu povećavaju kroz napade na novinare, nelojalan uticaj na medijsko tržište i kampanje blaćenja u provladinim medijima. Dodatno, istraživanja pokazuju da u predizbornom periodu mediji sa nacionalnom frekvencijom apsolutno favorizuju kandidate vladajuće koalicije, a sa druge strane vode kontinuiranu negativnu kampanju protiv njihovih suparnika, kršeći ne samo etički kodeks već i zakone.

U poslednjih nekoliko meseci je primetno značajno ugrožavanje slobode okupljanja u oblasti ekologije kroz pritiske na građane pre i posle skupova, zloupotrebu zakona za kažnjavanje građana koji su učestvovali na okupljanjima i pokušaja da se kritički orjentisani javni skupovi spreče. Sloboda okupljanja u predizbornom periodu dobija još više na značaju kao uobičajen element izbornih kampanja. Ugrožavanje ovih sloboda može da ima velike posledice na slobodu izbora i krojenje izbornih rezultata u skladu sa željama vlasti.

Pritisci na slobodu udruživanja i organizacije čiji je cilj nadzor rada institucija i konstruktivna kritika vlasti je već godinama na veoma visokom nivou u svim oblastima društva. U nekoliko poslednjih predizbornih perioda vidljiv je značajan porast napada od strane vlasti i provladinih medija na organizacije koje se bave monitoringom izbora i građanskim pravima vezanim za izborni proces. Napadi na organizacije koje se bave izbornim pravom imaju za posledicu njihov otežan rad, a time i nemogućnost stvaranja realne sike o propustima i ugrožavanju prava građana da neometano i informisano učestvuju u najdirektnijem demokratskom procesu.

Mi, organizacije civilnog društva okupljene oko platforme Tri slobode, obaveštavamo javnost na dan raspisivanja izbora da ćemo o svim slučajevima kršenja osnovnih ljudskih prava, dosledno i redovno izveštavati, kako bi se stekla što realnija slika o toku izbornog procesa i poštovanja vladavine prava u predizbornom periodu. Okupljene organizacije će slati dnevne izveštaje, organizovati nedeljne konferencije i posebno reagovati na sve napade na organizacije koje se bave monitoringom izbora.

Prva konferencija za štampu će biti održana u ponedeljak, 21. februara u 12 časova.