Civilno društvo zahteva hitno povlačenje nacrta novog Zakona o parničnom postupku

Više od 80 organizacija civilnog društva uputilo je apel Ministarstvu pravde da hitno povuče iz procedure predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku zbog brojnih propusta, kako u načinu njegove izrade, tako i u tekstu zakonskih rešenja koja nas udaljavaju od željenog stanja u oblasti vladavine prava. 

Predloženi nacrt predviđa da će se, u slučaju neplaćanja sudske takse u zakonskom roku od osam dana, smatrati da je stranka odustala od podnetog podneska (tužbe, odgovora na tužbu, ili žalbe), čime građani koji nisu u mogućnosti da plate takse gube Ustavom zagarantovano pravo na zaštitu svojih interesa pred sudom. Smatramo da je nedopustivo da se ideja povećanja efikasnosti pravosuđa sprovodi ograničavanjem pristupa sudu građanima nametanjem administrativnih i finansijskih prepreka. Takvo rešenje nije u skladu sa civilizacijskim tekovinama kojima Srbija teži, a naročito nije prilagođeno aktuelnom socijalnom kontekstu našeg društva, i njegova primena u praksi bi mogla imati katastrofalne posledice.

Takođe ukazujemo na to da proces izrade Nacrta nije sproveden u skladu sa standardima transparentnosti i participativnosti, propisanim, između ostalog, i Zakonom o planskom sistemu RS. Tako, u sastavu radne grupe nije bilo predstavnika specijalizovanih organizacija civilnog društva, koje imaju svakodnevnu direktnu komunikaciju sa građanima, i zastupaju njihove interese u svom radu.

Iz tih razloga smatramo da postojeći nacrt nije moguće popravljati amandmanima, zbog čega i zahtevamo njegovo povlačenje. Pored toga, tražimo od nadležnog ministarstva da se u osnivanju nove radne grupe vode principima inkluzivnosti i participativnosti, i da u njenom sastavu budu zastupljeni predstavnici svih relevantnih i zainteresovanih društvenih grupa uključujući organizacije civilnog društva i medije koji putem tužbi trpe pritiske zbog svog rada i delovanja, a kako bismo zajedničkim naporima došli do kvalitetnog zakonskog teksta.

Potpisnice:

 1. Kuća ljudskih prava
 2. Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 5. Građanske inicijative
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. Asocijacija DUGA
 8. Nepušački edukativni centar – RP
 9. Media i reform centar Niš
 10. Udruženje Lilit, Beograd
 11. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata
 12. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 13. Odbor za ljudska prava Niš
 14. Centar za razvoj lokalnih medija – Požarevac
 15. Glas građana Šumadije
 16. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 17. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 18. Trag fondacija
 19. CRTA
 20. Inicijativa mladih za ljudska prava
 21. Ekološki pokret Vrbasa
 22. Udruženje Res Publika
 23. Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 24. Praxis
 25. Kvalitetno pokrećemo zajednicu – KPZ Užice
 26. Udruženje Fenomena
 27. Catalyst Balkans
 28. Arhus centar Novi Sad
 29. Udruženje žena Peščanik
 30. N2 media
 31. PROTECTA
 32. UG Zlatiborski krug, Čajetina.
 33. Impuls, Tutin
 34. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak
 35. A11
 36. Autonomni ženski centar
 37. Fondacija “Slavko Ćuruvija”
 38. Centar za ženske studije
 39. Nova Nasa rec
 40. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 41. Udruženje Dijalog, Valjevo
 42. Business Info Group
 43. Centar za kulturnu dekontaminaciju – CZKD
 44. NAGVIS Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca
 45. Pro.Tok21, Smederevo
 46. Polekol
 47. UGR Produkcija Roma World
 48. Centar modernih veština
 49. Udruženje građana “Centar građanskih vrednosti” Subotica
 50. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 51. Akademija ženskog liderstva
 52. Centar za zaštitu potrošača FORUM
 53. Inženjeri zaštite životne sredine
 54. Društvo za održivu budućnost – Koraci
 55. Beogradska otvorena škola
 56. Beogradski fond za političku izuzetnost
 57. Ozon Media (Radio Ozon FM, Čačanske novine i Ozon Press)
 58. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 59. iRevolucija – Udruženje
 60. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
 61. Lokal pres, Kragujevac
 62. Centar za vladavinu prava
 63. BIRODI
 64. Da se zna!
 65. CeSID
 66. Udruženje Podrinske
 67. Veb tim “Bor 030”
 68. Fondacija Centar za demokratiju
 69. Centar za održive zajednice
 70. Forum civilne akcije FORCA POžega
 71. Front Fondacija, Novi Pazar
 72. Fondacija Iskorak
 73. Filmski festival SLOBODNA ZONA
 74. Društvo za razvoj kreativnosti
 75. Transparentnost Srbija
 76. Građanska inicijativa “Priroda i društvo”, Subotica
 77. Fondacija Jelena Šantić
 78. LICEULICE
 79. Udruženje građana Institut za istraživanje korupcije Kareja Pančevo
 80. Udruženje građana ‘’Kokoro’’ – Bor
 81. Udruženje građana “Užicemedia” – Užice
 82. Partneri Srbija