01 Jul Članstvo države u Savetu Evrope

010 Clanstvo drzave u savetu EvropeVladimir Đerić
Članstvo države u Savetu Evrope
Građanske inicijative i Beogradski centar za ljudska prava
2001, Beograd