Da li like-uješ proteste?

Beograd, 13. decembar 2017. godine – Spontano „izbijanje” protesta nakon predsedničkih izbora u aprilu 2017. godine iznenadilo je mnoge, jer se činilo da je socijalna energija koja bi se na ovaj način ispoljila istrošena.

„Izbijanje” protesta pokrenulo je niz važnih pitanja: ko su organizatori i koordinatori protesta, šta zapravo žele ljudi u protestu, kakva je bila uloga interneta i društvenih medija pri nastanku i organizaciji protesta i  da li protest ima potencijal da preraste u novi društveni pokret?

Da bi odgovorili na ova pitanja istraživači/ce Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživači/ce SeConS-a sproveli su istraživanje aprilskih protesta 2017. Prikupljeni podaci su predmet temeljnije naučne analize saradnika/ca Instituta za sociološka istraživanja, a u ovoj publikaciji SeConS daje brzi pregled hronologije protesta, ciljeva protesta, karakteristika učesnika u protestu i njihovoj motivaciji da u protestima učestvuju, kao i nalaze istraživanja na društvenim mrežama o ulozi društvenih mreža u mobilizaciji i aktivnostima na protestima.

Celokupno istraživanje možete preuzeti  OVDE