Decembarska Otvorena vrata – Privredna delatnost udruženja

Jedan priručnik može da reši sve vaše nedoumice oko funkcionisanja udruženja, za sve ostalo tu su naša Otvorena vrata. U decembru je tema PRIVREDNA DELATNOST. Otvorena vrata, ovog meseca, održaće se u ponedeljak, 11. decembra u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd.

Prijavite se preko Google forme.

Otvorena vrata Građanskih inicijativa imaju cilj da osnaže udruženja i odgovore na važna pitanja iz finansijsko – administrativnog poslovanja, kadrovskog poslovanja, kontakata sa medijima, ali i razna druga pitanja koja muče naše kolege i koleginice iz neprofitnog sektora.

Oblast za koju ovog meseca otvaramo vrata privukla je najviše pažnje i uvek je aktuelna.

*Napomena – organizatori nisu u mogućnosti da pokriju putne troškove učesnicima.