Deklaracija civilnog društva povodom samita EU i Zapadnog Balkana

Beograd, 6. maj 2020. godine 

Preko 90 vodećih organizacija civilnog društva sa zapadnog Balkana i iz država članica EU, aktivnih u područjima osnovnih prava i vladavine zakona, demokratskih institucija, građanskog aktivizma, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije i prava migranata, usvojilo je 5. maja zajedničku deklaraciju pod nazivom With or Without (E)U?

Glavna poruka deklaracije ponavlja spremnost i posvećenost civilnog društva u zaštiti ljudskih prava, vladavini zakona, suzbijanju korupcije i ekonomskom razvoju zemalja zapadnog Balkana, ali žele da EU uzvrati tom odlukom. U tom pogledu civilno društvo je uvek bilo najjači partner EU (često jači od političkih lidera zemalja Zapadnog Balkana) i važno je da EU pokaže svoju posvećenost ovom partnerstvu, kao i procesu proširenja.

U deklaraciji organizacije pozivaju vlade država članica EU i država zapadnog Balkana da:

  • intenziviraju i ubrzaju pregovore i sprovođenje reformi u procesu usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, posebno u područjima osnovnih prava i sloboda, pravosuđa, vladavine prava i demokratskih institucija,
  • započnu istinsku saradnju sa organizacijama civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana u osmišljavanju i sprovođenju reformi i podrže OCD, i finansijski i politički, u njihovim naporima da pruže podršku reformama u oblasti vladavine prava i demokratije,
  • uključe zemlje zapadnog Balkana kao korisnike programa podrške nakon COVID-19, usmerenih na ekonomski i socijalni oporavak, posebno u planove European Green New Deal. Uloga civilnog društva u otklanjanju posledica krize ne sme se umanjivati, već podržati.

 

Građanske inicijative i još 97 organizacije iz Evrope do sad je potpisalo ovu deklaraciju.

Tekst deklaracije na engleskom jeziku i formular za davanje potpisa, ukoliko želite da se pridružite, možete pronaći ovde.