Demokratski angažman na Zapadnom Balkanu – Neispričane priče

Beograd, 22. februar 2018. godine – Pred vama je Zbornik radova Demokratski angažman na Zapadnom Balkanu – Neispričane priče. Zbornik se bavi temama koje su od interesa za civilno društvo i njihove aktivnosti u krhkim deomokratijama.

Ova publikacija ima za cilj da ispita u kojoj meri je slučaj na Zapadnom Balkanu da se pojedinci i organizacije uključuje u politički život društva, kao i da se javnosti omogući uvid u neke specifičnosti regionalnog lokalnog angažmana. Urednici su  želeli da izbegnu isključivo akademski pristup ovim temama i odlučili se za pluralistički pristup od strane naučnika, predstavnika civilnog društva i lokalnih aktivista. Zbirka u celini pokriva širok spektar tema i prevazilazi ideološke granice.

Bojana Selaković i Milica Antić pisale su o građanskom aktivizmu u Srbiji danas, a njihove radove možete pogledati u prilogu.

 Democratic Engagement in South East Europe – Stories to be Told