Demokratski politički sistemi

005 Demokratski politicki sistemiJakub Karpinski
Demokratski politički sistemi
Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”DEMOKRATSKI POLITIČKI SISTEMI” – Karpinski na primerima političkih sistema Velike Britanije, SAD, Francuske, Italije, Nemačke i Španije objašnjava tipove demokratskog društva i izvodi sličnosti i razlike u njihovom poretku.