DG NEAR konsultacije o IPA Civil Society Facility programu i Medijskom programu 2018-2019

Beograd, 8. mart 2019. godine – U ime Evropske komisije, DG NEAR, regionalni TACSO 3 projekat sprovodi konsultacije kako bi sakupili što više komentara za predstojeće regionalne Civil Society Facility (CSF) i Media program pozive.

Ove konsultacije će pomoći Evropskoj komisiji da prikupi što više komentara organizacija iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU kako bi planirani pozivi bili u skladu sa stvarnim potrebama udruženja i medija ovog regiona.

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TACSO) je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU) i čiji je cilj jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnog društva (OCD). Kao deo mehanizma EU CSF-a, TACSO pomaže organizacijama civilnog društva da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu, a takođe radi na stvaranju podsticajnog okruženja za civilno društvo i pluralistički razvoj medija.

Rok za popunjavanja upitnika je ponedeljak, 11. mart do 17 časova. 

UPITNIK