Dodela diploma novoj generaciji trenera i trenerica za javno zastupanje i strateško planiranje

tacso-rc-gi-logo

Beograd, 8. oktobar 2016 – Prvi deo programa obuke nove generacije trenera i trenerica za javno zastupanje i strateško planiranje TACSO Građanskih inicijativa i TACSO kancelarije zvanično je završen dodelom diploma polaznicima koji su trening završili u prvom roku.

Do kraja obuke 24 trenera/ica imalo je priliku img_0778da, kroz različite radionice i zadatke uz mentorsku podršku i pomoć TACSO eksperata, savladaju kreiranje plana javnog zastupanja i strateških planova na primeru konkretnih organizacija.

Rezultati ovog programa obuke ogledaju se u osnaživanju pojedinaca da adekvatno odgovore na potrebe koje su u vezi sa javnim zastupanjem i strateškim planiranjem, osnaživanje trenerske baze Resursnog centra i promocija trenera i trenerica, njihovih znanja i veština u okviru civilnog društva.

TACSO RC footer 2016