Dodeljena nagrada Mladgrad za 2018. godinu

Beograd, 13. avgust 2018. godine –

Juče je po osmi put u Beogradu dodeljena nagrada Mladgrad, koja se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za sveukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici. Nagradu su 2010. godine ustanovile Građanske inicijative, a od 2016. godine su dodelu nagrade prepustile Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS).  Nagrada ima i za cilj i da podstakne lokalne samouprave da rade više na unapređenju položaja mladih u Srbiji, kao i da podstakne aktivizam mladih da se ukljuće u proces donošenja odluka.

Krovna organizacija mladih Srbije organizuje dodelu nagrada svake godine, simbolično, na Međunarodni dan mladih koji se u svetu obeležava 12. avgusta. Nagrada se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za njen doprinos unapređenju položaja mladih na predlog udruženja mladih koje nominuje svoju lokalnu samopravu na osnovu rezultata koje su postigli u oblasti omladinske politike i unapređenju položaja mladih.

Lokalna samouprava koja dobije priznanje “Nacionalne omladinske prestonice” ima priliku da u toku narednih godinu dana promoviše svoj rad i dostignuća, kao i primere dobre prakse na svim većim nacionalnim i lokalnim događajima. Takođe, imaće priliku da se sastanu sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta i drugim relevantnim akterima, sa kojima će imati priliku da razfgovaraju na temu omladinske politike kao i buduće saradnje.

Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, govereći juče na dodeli nagrade o istorijatu Mladgrada, podsetila se reči osnivača Građanskih inicijativa, Miljenka Derete o nastanku ideje o Mladgradu.” Trebalo bi da probamo da na jedan konkretan način pomognemo mladima. Mladi nisu samo naša budučnost, več i sadašnjost.”, navela je Selaković. Ona je takođe istakla da je suština nagrade Mladgrad, traganje za sistematskom pomoći mladima u kome svi zajedno moramo da učestvujemo kako bismo unapredili njihov položaj. “Trebalo bi uložiti zajednički napor da i mladi iz drugih lokalnih samouprava imaju jednake mogućnosti kao i mladi u Beogradu.”, zaključila je Selaković.

Ovogodišnje priznanje otišlo je u ruke gradu Somboru koje je nominovano od strane Somborskog edukativnog centra i Kancelarije za mlade. Komisija sastavljena od predstavnika Krovne organizacije mladih Srbije i Građanskih inicijativa prepoznala je grad Sombor kao primer dobre prakse sprovođenja omladinske politike u konkurenciji još sedam jedinica lokalne samouprave.

Dodela nagrada je organizovana u sali Skupštine grada Beograda na tradicionalnoj Skupštini mladih, koju organizuje KOMS. Na događaju je bio prisutan veliki broj mladih, predstavnici grada Beograda, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za mlade grada Beograda, Kancelarije za mlade grada Čačka i drugi relevantni akteri. Skupština je završena debatom mladih na teme: Da li mladi treba da od 16. godine dobiju pravo glasa?; Da li treba uvesti kvote za mlade u lokalnim i nacionalnom parlamentu?; Da li treba osnovati političku partiju koja će se isključivo baviti pitanjima mladih?

Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše nezavisno reprezentativno telo mladih u Srbiji, čestitala je Međunarodni dan mladih i pozvala sve mlade i aktere omladinske politike da svojom sinergijom nastave da doprinose unapređenju položaja mladih u državi i kreiranju podsticajnog okruženja za život i rad mladih ljudi Srbije.

Ceo događaj je upriličen kao završnica Omladinske nedelje koja je trajala od 6. do 12. avgusta i koja je imala za cilj da isprati i promoviše dešavanja za mlade u čitavoj Srbiji, ali i da kroz različite događaje stave mladi u fokus.