Druga grupa nove generacija trenera/trenerica TACSO RC Građanskih inicijativa uspešno završila obuku

tacso-rc-gi-logo

Beograd, 17-18. decembar 2016. –  U okviru obuke nove generacije trenera i trenerica za javno zastupanje i strateško planiranje TACSO Građanskih inicijativa i TACSO kancelarije, decembarska grupa polaznika imala je priliku da,  kroz različite radionice i zadatke, a sve uz mentorsku podršku i pomoć TACSO tima stručnjaka iz pomenutih oblasti, savlada kreiranje plana javnog zastupanja i strateških planova na primeru konkretnih organizacija.

img_0892

Prvog dana završnog treninga Dubravka Velat i Dejana Stevkovski, ekspertkinje TACSO RC Građanskih inicijativa, sa polaznicima su razmatrale izazove, odnosno elemente stabilnosti u razvoju civilnog društva, dok je o alternativnim načinima prikupljanja sredstava govorila Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

Drugi dan bio je rezervisan za pravljenje komunikacione strategije kao dela strateškog planiranja organizacije, odnosno o pravljenju PR plana za kampanju javnog zastupanja. Završna faza obuke, pored gore navedenog, bavila se i pregledom dosadašnjih postignuća u okviru Treninga za trenere i trenerice u oblasti strateškog planiranja i javnog zagovaranja, kao i o planovima za nastavak trenerskog rada u okviru trenerskog tima TACSO Građanskih inicijativa.

img_0917

Učesnicima su, ovom prilikom, uručene i diplome o završenoj obuci.

Rezultati ovog programa obuke ogledaju se u osnaživanju pojedinaca da adekvatno odgovore na potrebe koje su u vezi sa javnim zastupanjem i strateškim planiranjem, osnaživanje trenerske baze Resursnog centra i promocija novih trenera i trenerica, njihovih znanja i veština u okviru civilnog društva.

 

 

TACSO RC footer 2016