Država ne sme stvarati paralelno civilno društvo

Mesto: Beograd Datum: 04.12.2014 Dogadjaj: DRU¦TVO/POLITIKA - konferencija za novinare u Kuæi ljudskih prava i demokratije povodom zahteva udru¸enja graðana za razre¨enjem ministra za rad, zapo¨ljavanje, boraèka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina  Licnosti: Dragan Popoviæ, Milan Antonijeviæ, Maja Stojanoviæ, Aleksandar BratkoviæBeograd, 4. 12. 2014. – Danas je u Kući ljudskih prava i demokratije održana konferencija za medije povodom zahteva udruženja građana za hitnim razrešenjem ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, gospodina Aleksandra Vulina. Konferenciji su, osim predstavnika medija, prisustvovali predstavnici udruženja građana, kao i narodna poslanica Aida Ćorović koja je takođe podržala Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa Ministarstva rada.

Na skupu su govorili Maja Stojanović i Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa, Milan Antonijević iz YUCOM-a, Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i Aleksandar Bratković iz Centra za razvoj neprofitnog sektora. Ove organizacije su, zajedno sa Centrom modernih veština i Crtom, pokrenuli Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa Ministarstva rada, koji je do sada podržao veliki broj udruženja građana. U zahtevu su udruženja građana tražila ponavljanje spornog konkursa, ali i pozvala na razrešenje ministra Vulina i utvrđivanje njegove krivične odgovornosti.

Maja Stojanović, direktorka Građanskih inicijativa, naglasila je da je iz ovogodišnjeg Konkursa izbačena klauzula o sukobu interesa, kao i da statistika govori u prilog tome da su na čelu mnogih organizacija koje su dobile sredstva na (sada već poništenom) konkursu upravo ljudi koji su vezani za centre za socijalni rad, kancelarije za mlade, i sl.

„Ono što ne smemo dopustiti je da država pravi paralelno civilno društvo kako bi preko svojih organizacija isisavala budžetska sredstva namenjena udruženjima građana i koristila ih u lične i političke svrhe“, rekla je Stojanovićeva.

Nakon što je javnost opravdano ukazala na neregularnost konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za pružanje usluga socijalne zaštite, kao i na i očigledan pokušaj pronevere novca poreskih obveznika, ministar rada Aleksandar Vulin napao je ceo civilni sektor, pretio inspekcijama i proverama poslovanja u prethodnih 10 godina i na kraju, potpuno nezakonito i neovlašćeno, izjavio da je odlučio da novac za usluge socijalne zaštite usmeri u Fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti.

Udruženja građana imaju za cilj da upozore Vladu Srbije da je ovakvo ponašanje štetno, kako po finansije Srbije i vladavinu prava, tako i po razvoj civilnog sektora, zatim sistema podrške mladima u Srbiji kroz lokalne kancelarije za mlade i razvoja celog društva.

POGLEDAJTE: Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa Ministarstva rada