Država Srbija i EURONEWS krše zakon

Beograd, 16. avgust 2019. godine – 

Građanske inicijative upozoravaju novoizabrane članove Evropskog parlamenta, kao i relevantne institucije u Srbiji da ulazak Euronews-a na srpsko medijsko tržište predstavlja flagrantno kršenje domaćeg zakonodavstva koji reguliše ovu oblast. Takođe, predstavlja i odustajanje od strateškog opredeljenja države Srbije predstavljenog u dve verzije medijske strategije koje podrazumeva povlačenje države iz vlasničke strukture medija.

Kako je Telekom Srbija akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu Republike Srbije, a Euronews trećinu svojih godišnjih prihoda dobija iz budžeta Evropske unije, ovaj proces je izuzetno važan, kako za građane Srbije, tako i za građane EU.

Po Zakonu o javnom informisanju i medijima, usvojenom 2014. godine u sklopu seta medijskih zakona, pozdravljenih od strane međunarodne zajednice, kao i domaće medijske i stručne javnosti,  preduzeća u državnom vlasništvu ne smeju da budu vlasnici ili učestvuju u vlasničkoj strukturi medija.

Ovakva praksa je i u suprotnosti sa ocenama i preporukama Evropske komisije koje su sadržane u Izveštajima o napretku za 2016. i 2018. godinu, koji insistiraju na doslednom sprovođenju zakona i jačanju normativnog okvira koji reguliše pitanje transparentnosti vlasništva i nedozvoljenog uticaja države na tržište medija.

Uprkos deklarativnim izjavama zvaničnika Vlade da je neophodna primena postojećih zakona, kao i unapređenje zakonodavstva u oblasti medija definisano u novom draftu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2023. godine, potez Telekoma Srbija, koji je u većinskom državnom vlasništvu, ukazuje na tendencije Vlade Srbije da pojača uticaj i kontrolu u medijskoj sferi.

Pozivamo sve relevantne aktere  da zaustave ovaj proces ili apeluju na njegovo zaustavljanje u skladu sa svojim ingerencijama. Dugogodišnja borba nezavisnih novinara, kao i domaće i međunarodne medijske scene da se zaustavi kontrola medija u Srbiji biće značajno ugrožena najavom otvaranja Euronews-a u Srbiji na ovaj način.

Više informacija o ovom procesu možete naći u prilogu.

 

Građanske inicijative