Država u obavezi da uključi građane u procese odlučivanja

IMG_9689Beograd, 7. april 2014. – Danas je predstavljen Drugi nacionalni izveštaj o praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji prema standardima i indikatorima Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde koji određuju i uslovljavaju  razvoj civilnog društva u Srbiji. Nalazi i preporuke odnose se na tri glavne oblasti relevantne za razvoj OCD: osnovne pravne garancije sloboda, okvir finansijske vitalnosti i održivosti OCD i odnos Vlade i OCD.

„Kreiranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva zapravo znači omogućavanje građanima da se uključe u proces donošenja odluka i mimo izbora“, naglasila je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa. „Građanima mora biti omogućena puna participacija u političkom procesu, naročito prilikom donošenja zakona i propisa koji ih se direktno tiču, jer kreiranje javnih politika ne sme da se odvija mimo volje građana.“

Posebnu pažnju na predstavljanju izveštaja bio je posvećen primeni Smernica za uključivanje OCD u procese donošenja propisa i transparentnosti finansiranja rada OCD na lokalnom i nacionalnom nivou. Milena Banović, Šefica odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, izjavila je da je saradnja udruženja građana i organa državne uprave prioritet, a naročito saradnja na lokalu, jer, kako kaže, upravo tu OCD najviše deluju i komuniciraju sa predstavnicima lokalnih organa vlasti.

Takođe, Građanske inicijative su predstavile novi web sajt udruzenja.info, na kome će svi zainteresovani moći da se uključe u praćenje svih prezentovanih oblasti u realnom vremenu, ne čekajući ovakve ili slične izveštaje.

„Nova platforma omogućiće svim zainteresovanim građanima da prate sve vesti i novitete u vezi sa temama obrađenim u izveštaju, ali i da nam sami daju inpute iz njihovog okruženja, koje ćemo uvrstiti u sledeći izveštaj“, rekla je Vladica Jovanović, koordinatorka projekata javnih politika u Građanskim inicijativama.

 

Izrada i predstavljanje Izveštaja deo su projekta “Acquis balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring” čiji je nosilac BCSDN a koji je podržala Evropska komisija. Građanske inicijative, kao članica BCSDN mreže, rade na praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Srbije.