15 Apr “Državna služba? Ne hvala, ja sam preduzetnik/ca!”

061 Ne hvala ja sam preduzetnikje istraživanje o stavovima mladih prema preduzetništvu koje je sprovedeno u 14 gradova Srbije sa preko 1 200 mladih ljudi u toku 2011. godine.

Preuzmi publikaciju (.pdf)