Edukativna kampanja: Sestre to rade najbolje – Prijave do 26.juna

Rekonstrukcija Ženski fond u okviru programa feminističke filantropije pokreće edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE.

 Prijave primamo do 26. juna!

Cilj kampanje je da problematizujemo pitanje novca koji je javan i gde se on troši a da se isto zapitamo gde individualno možemo da damo novac.

Mi uopšte ne učimo niti o značenju niti o upravljanju novcem, mi samo pričamo o novcu i kapitalizam ga uspostavlja kao društvenu vrednost, ali mi suštinski uopšte ne učimo o novcu i finansijski smo nepismene/i. Zato su ovakve edukacije važne. Kako to da ceo život radimo za malo ili mnogo a retko se zapitamo: PA GDE SE TAJ NAŠ NOVAC UTROŠI?

Zato pokrećemo edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE da bolje razumemo odgovornost prema novcu. (način na koji ga dobijamo, kako ga trošimo, kako izveštavamo o utrošenom novcu (princip transparentnosti).

Tokom edukativne kampanje planiramo da kroz seminar, radionice, praktične akcije, konferenciju za medije povežemo razne akterke i aktere koje/i se bave ovom značajnom temom. Kroz sam program edukativne kampanje proći će 30 ljudi različitih generacija, iskustva, geografskih pozicija i interesovanja kao i rodnog opredeljenja.

Pozivamo ljude iz cele Srbije da se prijave, obezbeđen je put, smeštaj i hrana. Tri dana teorijsko-praktične obuke. Osobe koje uđu u uži izbor biće obaveštene 30. juna. Prednost imaju ljudi koji žele da nastave rad na lokalnoj filantropiji, i da pokrenu akcije u svojoj sredini, male ili velike!

Plan rada:

  1. Seminar će se održati 7/9. jula u Beogradu
  2. Radionice 15/16.septembar u Beogradu
  3. Praktične akcije u oktobru, 30 osoba se deli na dve grupe, po 15 osoba u svakoj
  4. Konferencija za medije u novembru

Pozivamo vas da ukoliko znate zainteresovane osobe koje žele da prođu edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE prosledite ovaj poziv i prijavni formular.

Formulare sa popunjenim svim informacijama pošalji na adresu zoe.gudovic@gmail.com!