Efikasnost i otpornost mladih tokom pandemije COVID-19 (perspektiva na Zapadnom Balkanu)

Beograd, 24. jun 2022-

Centri civilnih akcija iz BiH održali su regionalni online forum pod nazivom “Efikasnost i otpornost mladih tokom pandemije COVID-19 ( perspektiva na Zapadnom Balkanu)” 24. juna 2022.

Ovaj forum se organizuje u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vreme krize“ koji sprovode Partneri Albanija za promene i razvoj, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, Centar za građanske inicijative, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Organizacija Građanske inicijative i Kosovska fondacija civilnog društva. Projekat finansira Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a.

Cilj regionalnog foruma je da pruži pregled trenutne situacije u EU, ističući uticaj, ključna pitanja i izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva i ulogu relevantnih aktera, da predstavi glavne izazove u oblasti saradnje između vlada i OCD tokom pandemije CORONA 19 i da razmenjuju najbolje prakse OCD u vezi sa ovom temom. Konačno, na ovom forumu biće predložene političke preporuke za institucije i zainteresovane strane u rešavanju problema i uticaja pandemijskih/kriznih situacija.

Neki od zaključaka sa događaja ukazali su na sledeće činjenice koje su definisale položaj mladih u zemljama Zapadnog Balkana tokom pandemije COVID 19:

-Tokom pandemije COVID 19 mladi su u većini zemalja u regionu osetili direktne posledice ovog fenomena koji je zahvatio svet: onlajn obrazovanje, ograničeno kretanje, izolacija, socijalno distanciranje u vrlo osetljivom dobu, poremećaj tržišta rada gde se gubi broj njihov posao itd. A, do danas nije urađena detaljna analiza, na Balkanu i šire, koja bi dala procenu negativnih psihosocijalnih efekata pandemije COVID-19 na mlade – druga istraživanja su pokazala da je ugroženost dece i mladih se ogledala u većoj podložnosti razvoju ozbiljnih psihičkih posledica.

-Tokom čitavog perioda pandemije, mladi u svim zemljama regiona pokazali su izuzetnu hrabrost, društvenu osetljivost i solidarnost sa najugroženijim grupama i pojedincima iu mnogim zapaženim situacijama dobrovoljno pomagali sugrađanima.

-U Bosni i Hercegovini i većini zemalja regiona omladinske organizacije nisu bile uključene u procese planiranja preventivnih i operativnih mera za borbu protiv COVID-a 19. Bilo je sporadičnih primera, ali ta saradnja nije u potpunosti iskorišćena za funkcionalno dijalog i nije odgovorio na stvarne potrebe mladih i njihovih organizacija, ali je korišćen kao formalno pokriće za minimalne aktivnosti ministarstava u sektoru mladih.