Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini

Pred vama se nalazi Izveštaj o Ekonomskoj vrednosti civilnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini sa komparativnom analizom zemlja Zapadnog Balkana i Turske.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta Balkanske mreže za razvoj civilnog društva Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring, a uz podršku EU i BTD.

 

FINAL Ekonom.vrednost sektora 2014_f (3)