Ekonomske aktivnosti civilnog društva u Srbiji

 

Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji u četvrtak 9. novembra u Kući ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4) organizuju događaj koji će u fokus staviti ekonomske aktivnosti organizacija civilnog društva. U prvom delu biće predstavljeni rezultati istraživanja o ekonomskoj aktivnosti organizacija civilnog društva, dok ćemo se u drugom delu baviti temom socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Ovaj događaj ima za cilj da ukaže na realno stanje i potrebe OCD koje se odnose na uspešnije obavljanje privredne delatnosti, ali i na ključne nedostatke u zakonskom okviru i praksi kada je u pitanju socijalno preduzetništvo, te ponudi preporuke za njihovo unapređenje.

Istraživanje o ekonomskoj aktivnosti organizacija civilnog društva, prvo ovakve vrste kod nas, sproveo je TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u periodu avgust – novembar 2017. godine. Preko 700 OCD (udruženja, zadužbina i fondacija) koje su registrovane za obavljanje privredne delatnosti dalo je odgovore na pitanja o finansijskim kapacitetima i stabilnosti svojih organizacija (načinima finansiranja, broju zaposlenih) i uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihov rad (ko podstiče, a šta otežava obavljanje privredne delatnosti; ko su najčešći korisnici/ce roba/usluga od privredne delatnosti; kako se formira njihova cene, a kako vrši promocija).

Nalazi prikupljeni tokom ovog istraživanja biće korišćeni za iniciranje dijaloga između OCD i drugih zainteresovanih aktera, promovisanje postojećih primera dobre prakse i podizanje svesti među drugim OCD o uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihovu finansijsku održivost.

Molimo vas da potvrdu učešća na ovom događaju pošaljete do četvrtka, 8. novembra 2017. godine na e-mail: teodora@gradjanske.org , a za dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Đurđi Đukić na e-mail: djurdja@gradjanske.org

Detaljni poziv sa agendom događaja možete preuzeti OVDE.