Etički kodeks OCD

PREUZMITE ETIČKI KODEKS OCD

Beograd, 15. januar 2013. godine – Osnovna ideja osnivanja neprofitnih nevladinih organizacija jeste da služe javnom interesu i opštem dobru. Iskustvo neprofitnog sektora iz prethodnih dvadesetak godina pokazalo je, međutim, da ideje i značenja termina kao što su opšte dobro, javni interes, sistem vrednosti ili demokratsko društvo nemaju i ne mogu imati univerzalno značenje. S druge strane, značenje tih reči jeste od suštinske važnosti za rad neprofitnih organizacija; dakle, legitimno pitanje jeste: kada organizacija govori o javnom interesu ili sistemu vrednosti, kako možemo znati o
čemu zapravo govori?

Sve veće javno prisustvo i značaj sektora, kao i činjenica da se sektor finansira od javnih sredstava, podrazumevaju i veću odgovornost — građanima i građankama, zajednicama u kojima radimo, društvu
koje pokušavamo da promenimo nabolje. Iako postoje zakoni koji regulišu naš rad, nije uvek sasvim jasno na koji način smo odgovorni građanima i građankama – svojoj bazi, korisnicima.

Građanske inicijative su savetujući se s drugim organizacijama civilnog društva u Srbiji, u okviru projekta „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva – Civil Society Advocacy Initiative
(CSAI)“, koji realizuje Institut za održive zajednice – ISC, a finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj – USAID, pripremile Etički kodeks organizacija civilnog društva, koji je zaključno s 31.  decembrom 2012. godine potpisalo 114 udruženja. Etički kodeks udruženja otvoren je za dalju diskusiju i unapređenje, ukoliko udruženja prilikom njegove primene ukažu da je potrebno da se menja. Sve  zainteresovane organizacije mogu i dalje pristupiti Etičkom kodeksu popunjavanjem Pristupnice koja se može preuzeti sa sajta Građanskih inicijativa.