EU Akcioni plan u oblasti ljudskih prava i demokratije 2015-2019.

GI logo prezSavet za spoljne poslove Evropske unije usvojio je 20. jula 2015 godine, EU Akcioni plan u oblasti ljudskih prava i demokratije za period 2015-2019. godine. Ovaj dokument će se primenjivati u zemljama članicama, ali će isto tako biti relevantan i za države u postupku pridruživanja.

Akcioni plan reflektuje aktuelnu rasprostranjenost kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda i namere Evropske unije da se ozbiljno suoči sa novim izazovima u ovoj oblasti. Njima se predviđa set sistemskih mera i koordinacija na različitim nivoima, kako u pogledu kreiranja politika, tako i primene već postojećih mehanizama zaštite. U tom smislu, posebno se ističe značaj nacionalnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava, ali i saradnja sa civilnim društvom. Evropska unija će i u kontekstu politike proširenja promovisati principe nediskriminacije, rodne jednakosti i osnaživanja žena, ali će svojim pristupom osiguravati bolju usklađenost politika u oblastima migracija, trgovine, investicija i borbe protiv terorizma.

Akcioni plan posebno ističe potrebu zaštite organizacija civilnog društva u kontekstu punog ostvarivanja prava na slobodu udruživanja, ali i drugih povezanih prava. Potrebno je da države, umesto deklarativnih izjava volje, jasnim porukama upućenim širokoj javnosti, ali i konkretnim akcijama na različitim nivoima vlasti pokažu jasnu nameru da štite slobodu udruživanja.

Građanske inicijative pozdravljaju usvajanje ovog dokumenta i pozivaju nadležne organe Republike Srbije da mere koje on predviđa, inkorporiraju, u instrumente nacionalnih politika u oblasti zaštite ljudskih prava i demokratije i preduzmu konkretne aktivnosti u pogledu jačanja uloge nezavisnih institucija, ali i kreiranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

EU Akcioni plan u oblasti ljudskih prava i demokratije za period 2015-2019. Godine dostupan je ovde http://solidar.org/IMG/pdf/2015_07_28_eu_action_plan_v2.pdf