“EU & Civilno Društvo: Quo Vadis?” – Završni događaj TACSO projekta

Beograd, 10. Oktobar, 2017 – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO), regionalni projekat finansiran od strane Evropske unije (EU) organizuje konferenciju “EU & Civilno Društvo: Quo Vadis?” – zajedničko ispitivanje mogućnosti za budućnost Zapadnog Balkana i Turske (Western Balkans and Turkey – WBT). Ovaj regionalni događaj okuplja predstavnike organizacija civilnog društva (OCD), aktiviste, socijalna preduzeća, akademike i predstavnike vlada zemalja Zapadnog Balkana, Turske, Evropske unije (EU) i mnoge druge, da razgovaraju o pitanjima civilnog društva, prateći proces demokratizacije u regionu. Događaj se organizuje u Beogradu, od 10. do 12. oktobra, 2017. godine.

 Ovaj događaj će istovremeno obeležiti i uspešan završetak EU TACSO projekta u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

 Pozivamo vas da nam se pridružite na “WBTFuture! Days”, 11. i 12. oktobra 2017, koji će obuhvatiti niz raznih sesija, kao i Sajam organizacija civilnog društva.

 ”WBTFuture! Days” biće otvoreni

11.oktobra od 09:30 u Sava Centru, u Beogradu i

12 .oktobra od 11:00 do 13:00 časova u EU Info centru, Kralja Milana 7, u Beogradu

 U sredu 11.oktobra, uvodni govornici na WBTFuture! Days” biće Christian Danielsson, Generalni Direktor EU Direktorata za proširenje i susedsku politiku i Tanja Miščević, PhD, Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije EU, nakon čega je plenarna debata EU & civilno društvo: Quo Vadis?

Paralelno, u Sava centru će izlagači Sajma organizacija civilnog društva, Građani u akciji! predstaviti svoje proizvode i promovisati socijalno preduzetništvo.

 

U četvrtak 12.oktobra, Panel diskusija “Kako komuniciramo EU?” fokusiraće se na postignute rezultate u pogledu promocije vrednosti EU, politika i procesa pridruživanja građanima u regionu. Cilj i implikacije pridruživanja EU trebali bi postati razumljivi građanima regiona Zapadnog Balkana i Turske i trebalo bi da odražavaju prednosti za svakodnevni život, na taj način obezbeđujući podršku zasnovanu na dobro informisanom mišljenju i realnim očekivanjima. Diskusija će ispitati ulogu državnih institucija i OCD u ovom procesu, kao i na koji način se relevantne informacije mogu formatirati i prezentovati,

Panelistikinje će biti predstavnice regionalnih OCD, vladinih institucija i ekspertkinje za komunikacije.

Događaj je kreiran sa ciljem da doprinese stvaranju ključnih tačaka u regionu koji je izložen raznim izazovima i pretnjama. Kada je reč o razvoju demokratije, postoji čak i veća potreba za energičnim organizacijama civilnog društva i za regionalnim diskurzivnim aktivnostima.

Detaljne informacije o događajima nalaze se u Agendi.

Opšti cilj TACSO projekta bilo je osnaživanje civilnog društva u okviru participativne demokratije; stimulisanje podsticajnog okruženja i kulture za civilno društvo, kao i jačanje sveukupnih kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana i Turske. Ovaj opšti cilj je u velikoj meri postignut. Međutim, složena regionalna realnost konstantno nastavlja da ispoljava nove izazove sa kojima se treba suočiti i prevazići ih. U proteklih 8 godina TACSO je organizovao preko 1500 događaja, sa učešćem 20.000 predstavnika OCD. TACSO je proizveo 820 različitih izveštaja, priručnika i vodiča, a svi oni dostupni su na www.tacso.org. TACSO web site zabeležio je skoro 3 milliona pregleda stranice i pola miliona jedinstvenih posetilaca.

Za više informacija, molimo posetite www.tacso.org  ili kontaktirajte Sanelu Tunović, ekspertkinju za komunikacije, na +387 61 539 535 ili na e-mail: sanela.tunovic@tacso.org

Agenda 11.10.2017. – WBTFuture!

Agenda 12.10.2017. – Kako komuniciramo EU?